Affordable Access

Download Read

Ansiokas graduopas

Authors
Publisher
Informaatiotutkimuksen yhdistys ry

Abstract

Informaatiotutkimus 38 (2) – 2009 1Jutun tiedot tyylillä ö-teksti Vesa Kautto Ansiokas graduopas Analysoin vuonna 2003 tässä lehdessä kym- mentä tutkielman teon opasta. Tarkastelun kohteena oli, millaisia neuvoja oppaat antavat kirjallisuuden käytöstä. Kärkipäässä monipuolisuudessa oli Juha T. Hakalan Graduopas (1999). Nyt Hakala on julkaissut oppaastaan uudistetun laitoksen (Uusi graduopas. Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Hki: Gaudeamus 2008. 252 s.). Hakala toimii tällä hetkellä kasvatustieteen professorina Kokkolan yliopistokeskuksessa. Hänellä on erinomainen pohja kirjoittaa tutkielman tekemisestä. Hakala on tehnyt itse kaksi gradua ja väitöskirjan. Hän tutkinut, millaisia ongelmia tutkimusten ohjaajat ovat havainneet opiskelijoiden työskentelyssä. Hän on toiminut valtakunnallisen maisterihautomon vetäjänä 1997–2006 ja lukenut siinä tehtävässä parituhatta gradua. Uudessa graduoppaassa Hakala on ottanut huomioon maisterihautomon kokemukset. Edellä kuvattu asiantuntemus oikeuttaa Hakalan kirjoittamaan realistisesti, keveästi ja hauskasti. Tämä tyyli saa kyllä toisinaan sivuuttamaan tärkeät asiat turhan lyhyesti. Opiskelijan voi olla vaikea ymmärtää mainintaa, jonka sisältö on kokeneelle tutkijalle selvä. Hakala pyrkii riisumaan gradun teosta turhan salamyhkäisyyden. Hän kehottaa käyttämään selkeää kieltä ja välttämään vaikeaselkoisuutta, koukeroisuutta, monimutkaisuutta ja pitkä- virkkeisyyttä. Tutkielman tekoon ei pidä varata eikä käyttää liikaa aikaa. Jaksotettu aikataulu on laadittava ja siinä on pysyttävä. Toimiessaan maisterihautomon ohjaajana Hakala on opastanut myös luonnontieteiden ja kauppatieteiden opiskelijoita. Pääosa Uuden graduoppaan esimerkeistä on kuitenkin humanistisilta, kasvatustieteellisiltä ja yhteis kuntatieteellisiltä aloilta. Hakala antaa ohjeita tutkielmaa yksinään tekeville. Parittain, ryhmissä ja projekteissa työskentelevät saanevatkin toisiltaan riittävästi tukea. Eräänä kymmenestä keskeisestä

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F