Affordable Access

El bibliotecari-documentalista davant la prova pericial

Authors
Publisher
Item: revista de biblioteconomia i documentació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La lectura fàcil a les biblioteques catalanes La a Núr RES docu l’an era text idio d’en fer- sion nom (llib INT El c ra p lect L sen item 36 (2004) / 57-77{ Núr C Hi h C T Agra t Artic 1. E e lectura fàcil les biblioteques catalanes ia SILVESTRE GUSÍ, Rosa Maria CAPO UM: El Grup de Treball de Lectura Fàcil del Col·legi Oficial de Bibliotecaris- mentalistes de Catalunya (COBDC) presenta els resultats del qüestionari tramès y 2003 a un grup de biblioteques públiques catalanes. L’objectiu del qüestionari comprovar si es coneixien els materials de lectura fàcil i si hi havia demandes de os en format adaptat. També es volien conèixer les preferències temàtiques i màtiques amb vista a editar textos d’aquest tipus. Es demanaven alhora llistes titats que podrien estar interessades en aquest tipus de materials i d’obres que, per se servir amb determinats col·lectius o persones, haurien d’adaptar-se. Les conclu- s demostren que cal difondre més la lectura fàcil i incrementar considerablement el bre de títols editats en format adaptat a la lectura fàcil, i en suports diversos re, audiovisual, suport electrònic, etc.). RODUCCIÓ oncepte de «lectura fàcil» s’aplica als materials elaborats amb especial cu- er tal que puguin ser llegits i entesos per tots aquells que tenen dificultats ores o de comprensió.1 a promoció de la lectura i la necessitat de materials de lectura fàcil es ba- en les Normes estàndard de les Nacions Unides per la igualtat d’oportunitats de 57 ia Silvestre Gusí, Rosa Maria Capo, membres del Grup de Treball Lectura Fàcil del OBDC. an col·laborat Imma Casals i Eugènia Salvador en l’elaboració del qüestionari, i Josep Jiménez asanellas com a assessor per a l’ús del programa Access, així com tots els membres del Grup de reball de Lectura Fàcil, que l’han millorat en tot el seu contingut. ïm molt especialment la col·laboració de totes les persones que han tingut la paciència de con- estar el qüestionari ja que sense la seva dedicació no hau

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F