Affordable Access

La formació dels bibliotecaris-documentalistes i l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya

Authors
Publisher
Butlletí de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Parlaments de l'acte de presentació del Col·legi Ofical de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya Parlaments de Tacte de presentació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya Paraules de Carme Janer .E/n primer lloc, vull agrair la presència de tots els qui han vingut aquest vespre aquí: associats, no associats, titulats de l'Escola, no titulats, autoritats, etc. Vull donar les gràcies també al Dr. Casassas per haver tingut l'amabilitat de voler-nos dirigir unes paraules, i als senyors Agustí Pons, del diari «Avui», i Tomàs Delclòs. del Diari «El País», per haver acceptat prendre part en la presentació del nostre Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Només vull dir unes breus paraules per situar aquesta institució que avui volem donar a conèixer. El Col·legi és el fruit de les gestions que l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya inicià l'any 1981 arran d'una proposta dels seus associats. Però estic segura que la llavor d'aquest fruit havia anat germinant a dins d'un moviment associatiu nascut de la voluntat i la tossuderia d'uns professionals sortits al llarg dels anys de l'Escola de Bibliología de Barcelona que, com sabeu, fundada per la Mancomunitat de Catalunya, a través de totes les seves etapes històriques, ha estat l'encarregada de fornir professionals per a l'estructura bibliotecària del nostre país, tant als organismes públics, com a les entitats de tipus privat. Aquesta tossuda voluntat associativa que desembocà a l'any 30 en la formació d'una agrupació de professionals i que desaparegué amb l'ensulsiada, que es reprengué l'any 1974 i que des del 1981 existeix amb el nom d'Associació de Bibliotecaris de Catalunya, ha canalitzat sens dubte tota la lluita per a la consolidació de la professió de bibliotecari-documentalista. Vull recordar dos punts importants per a aquesta consolidació: l i . , la creació a nivell estatal dels estudis de biblioteconomia i documentació l'any 1978; 2n., l'adscripció de l'Escola d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F