Affordable Access

Noves formes de Lepidòpters Ibèrics

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Noves formes de Lepidòpters Ibèrics 198 INSTITUC16 CATALANA D'HISTORIA NATURAL Noves formes de Lepidbpters Iberics per IGNA91 DE SAGARRA melanargia russiae , Esp. rassa aragonensis , nova rassa. Difereix de la clearrlhe B. pels ocel-los del anvers de les ales poste- riors, que en Iloc d'esser ben delineats, resten confosos per una veladura fosca. No hem remarcat cap relaciO entre la nova rassa i les que coneixem d'Italia i menys, amb cap de les orientals. Tipus de Orihuela del Tremedal, (Aragd), 1.700 nits., 12-VII-24, [conservats al Museu de Ciencies Naturals de Barcelona]. Querci leg. Melanargia lachesis , Hb. rassa barcinonaria , nova rassa. Eis exemplars de les localitats poc elevades de Catalunya mostren la serie d'espais blancs antemarginals molt redufts, o manquen com- pletament. En canvi, els exemplars figurats per HURNER son poc melanitics, eis susdits espais In sOn molt hen marcats. HitRNER en el cBeitr igea figura el oT d'aquesta especie sense indicar- ne la procedencia, perm, ben prompte, en "E. S." va figurar tambe In i feu constar que I'especie es troba a Franca. Tipus Vallvidrera, 350 mts.-VI-22. [en Col. Mus. de Cien. Nat. de Barcelona]. Sagarra leg. Ilyponephele lupinus, Costa rassa, coltibera , nova rassa. Proxima a la maurilanica Obth., amb la gnat to de cowl la polsina bruna que vela els espais de color lleoni; ne difereix peru, per la major ex- tensio de les escates fulves del anvers, tart en el o' com en la ^. Tipus d'Albarracin (Arago) 1.100 mts., II-VII-24, [en Col. Mus. de Cien, Nat. de Barcelona]. Querci leg. NOTA: A Albarracin lupinus i lycaon voles piecades; a Orihuela del Tremedal sins vola l!icaon Ppronia tithonus , Linn. rassa cid, nova rassa. Dimensions molt redu'ides; reducci6 de la polsina negra en l'anvers INSTITUCIO CATALANA I)'1-IISTORIA NATURAL 199 de les ales ; manca el pingment de color Ileoni al revers de les ales poste- riors i per tal causa en aquell indret la tonalitat es molt mes groguenca que en

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F