Affordable Access

Cal.limac h. VI, Euforió fr. 8 Powell i les "tauletes de maledicció" de Cnidos

Authors
Publisher
Faventia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CAL-LIMAC H. VI, EUFORIO FR. 8 POWELL I LES <<TAULETES DE MALEDICCIO, DE CNIDOS Carles Garriga ABSTRACT The scene from Callirnachus' H . VI in which Derneter, under the ap- pearance of her arateira Nicippa, curses Erisichthon rnay be related to the arai of Cnidos. O n the other hand, Euphorio fr. 8 Powell can be understood better in the light of the curses of Cnidos, where the culprit's name is not rnentioned ut rhe first stage; a similar interpretation can be applied to Ovid's Ibis 7-10, which was probably inspired on Euphorio. Quan, en l'Himne a Demtter de Cal.limac, Erisicton es disposa a abatre el bosc sagrat de la dea1, aquesta, prenent la forma de la seva sacerdotessa oficial, Nicipa, adverteix al jove insolent que no incorri en la ira divina2. Erisicton desoeix els advertiments de la ccsacerdotes- sa>> i respon amb males paraules3, que Nemesi s7encarrega d'enregis- trar4; Demeter, que reprkn el seu aspecte original, maleeix el jove, ara d'una manera definitiva i irrevocable5. Nicipa és una classe especial de sacerdotessa: és una aráteira6, una vs . 33-39. Vs. 42-49. Vs. 50-55. V. 56. Vs. 57-64. Vegeu A. CORLU. Recherches sur les mots relatifs a i'idée de prisre, d'Homkre aux tragiques, Paris 1966, p. 260 (per al g&nere masculí); quant al femení, són aráteirai il.lustres I f ib (A. Rh. I312 on és sacerdotessa d 'ktemis) o sobretot Medea (A. Rh. Irr 252, que ho és d'H&cate; cf. també Eur. Med. on la protagonista Ilanqa malediccions abundants -vs. 112 i 162, per exemple- i és descrita per la dida -vs. 89-95 i 184 SS.- amb uns termes semblants a aquells amb qu& és descrit Erisicton a Call. h. VI 50 SS.). sacerdotessa especialitzada en arai. L'episodi en quk Demttter fa de Ni- cipa7, doncs, ha de significar logicament que la dea-sacerdotessa profe- reix una maledicció ritual, adequada a la seva condició d'aráteira. La maledicció s'efectua en dues fases. Primer hi ha un advertiment (vs. 46-49) que, desoi't per Erisicton, és seguit de l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments