Affordable Access

1983-2006: col·laboradors del DCIDOB

Authors
Publisher
DCidob
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled Fu nd ac ió n CI D O B - Ca lle E lis ab et s, 1 2 - 08 00 1 Ba rc el on a, E sp añ a - Te l. ( +3 4) 9 3 30 2 64 95 - F ax . (+ 34 ) 93 3 02 6 49 5 - in fo @ ci do b. or g dCIDOB 100. 1983-2006: nous temps, noves mirades. La UE: retorn al passat o potència transformadora? Del lideratge il·lusionat a l'europessimisme. Alexandre Muns ? 23 Título artículo La UE: retorn al passat o potència transformadora? Del lideratge il·lusionat a l'europessimisme Alexandre Muns Professor d'Integració Europea, Escola Superior de Comerç Internacional (UPF) Si no supera aviat la seva crisi institucional, econòmica i de lide- ratge polític, la UE s’arrisca a perdre l’oportunitat de ser l’actor en l’escena internacional que les transformacions globals dels darrers 25 anys exigeixen. En examinar l’evolució del paper d’Europa en les relacions internacionals des del 1983, alguns analistes no resisteixen la temptació de descriure una Europa en declivi i amb una incapa- citat creixent per influir en l’escena internacional. Certament no manquen símptomes que posen de relleu les dificultats estructu- rals del Vell Continent i el seu reduït pes al món. Europa s’en- fronta a una competència ferotge en l’economia globalitzada amb una població que envelleix ràpidament, uns mercats de pro- ductes i serveis poc liberalitzats, una força de treball qualificada però amb dificultats d’adaptació i uns sistemes de prestacions socials insostenibles financerament. A més, en la seva interactua- ció amb el món, Europa sembla incapaç de gestionar l’allau migratòria, de contribuir a la resolució del conflicte israelo-pales- tí i del conflicte pel programa nuclear iranià, d’aconseguir que evolucioni Rússia envers una democràcia liberal respectuosa amb els drets humans i de frenar els instints unilateralistes de la potèn- cia nord-americana, per posar alguns exemples. Però aquesta valoració, excessivament pessi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F