Affordable Access

PUNT DE VISTA. Benet vilajuana: home de passions

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PRIMERES pAGINES / PUNT DE VISTA ------- ----- ------- - ------ Benet Vilajuana: Aquesta glossa va ser escrita i lIegida per Josep M. Salat el dissabte 13 de desembre al Teatre Municipal de Berga, en I'acte de lliurament del Premi Ciutat de Berga a la Cultura Popular que en aquesta edició i a títol postum va recaure en Benet Vilajuana. Des de L'EROL i l'Ambit de Recerques del Bergueda ens plau publicar-lo de manera íntegra com a homenatge a qui va ser un deis puntals de I'entitat una bona colla d'anys. e olllencem per alla on se sol i és costUIl1. Les persones naixell1. El Benet ho va fer a cal Fabregues. Al núme- ro 2 del carrer de la Ciutal. L'edifici imposa per les pedres carregades d 'hi storia .. . Res d'estrany, doncs, que aque ll vailet acabés encuriosit per la historia no només d'aquelles pedres sin(') del seu país, de la se va gen l. No hi viura massa telllps l1l'rqu e, als pocs anys, la família es trasllada a les vol- tes de Pau Claris, a casa de l'avi matern, l'ermita de Corbe- ra on el Benet hi passa molts i bons estiu s. Aneu a saber si fou a Corbera on es desencadena u na de les passions que Illés disfrutava a pie: la natura amb els seus colors i la seva for,a. 1 és que el Benet fou home de passions. La dissor! el colpeix ben avial. Als onze anys perd la seva mare. Aix(') el porta a viure a ca l Tronca , a la pla<;a de la Ribera. Havia estar casa de l'av i Tronca . Conviu amb el seu pare i els seus tiels, tot i que sempre que podia s'escapava a casa deis seus cosins ... , fins fa poc a ca la Merce, almig del carrer Major. Li agradava la gresca , la companyia ... , la fa- mília gran. No és pas que fos un esbojarral. De més jovenet fins i tot elt robem a l'esco lania de Mn. Armengou. És ciar que lOta aque lla trepa ... , amb el Jordi casaront. el Josep M.Benitn, el Ramon M.Mas, el Josep Ferrer, l' Angel de la Rosa ... , a ll eu a saber les que van muntar. Estud iar ho va fer a La Sa lle. Hi visqué una temporada en regim d ' internal. De jove el mar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments