Affordable Access

Prikaz knjige: "Health economics, theories, insights and industry studies, 4th edition"

Authors
Publisher
Faculty of Economics and Business, University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

prijelom zbornik 2009 prosinac.pdf STRU NI RAD UDK 297.336(049.3) Mr. sc. Šime Smoli Prikaz knjige Naziv djela: HEALTH ECONOMICS, THEORIES, INSIGHTS, AND INDUSTRY STUDIES, 4 th ED. Autori: Rexford E. Santerre, Stephen P. Neun Izdava i: Steve Momper, Thomson South-Western Mjesto i godina izdanja: SAD, 2007. Broj stranica: 586 Ekonomika zdravstva kao disciplina pojavljuje se još sedamdesetih godina prošlog stolje!a u razvijenim zemljama Europe i SAD-a. Najve!i dosezi na tom podru ju uglav- nom su vezani uza SAD i nekoliko zemalja Europske unije, primarno Ujedinjeno Kraljev- stvo, Njema ku, Francusku i Švedsku. Ta je disciplina danas iznimno važna u ve!ini civi- liziranih zemalja, posebno u postizanju jednog od milenijskih ciljeva razvoja – poboljša- nja zdravstvene skrbi. Važnost zdravstvenog sustava u zemljama sa srednjim i visokim dohotkom ogleda se i u relativnom udjelu bruto doma!eg proizvoda koji taj sektor apsor- bira. U nekim razvijenim zemljama Europe taj je udjel ve! godinama 10-ak posto BDP-a. Knjiga Health Economics, Theories, Insights, and Industry Studies važno je ishodište u prou avanju na ela ekonomike zdravstva i na ina funkcioniranja zdravstvenog sustava. Interdisciplinarno pristupa upoznavanju s temeljnim odrednicama zdravstvenog sustava. Temeljni je oslonac u knjizi mikroekonomska analiza, ali usporedno se upotrebljavaju i dosezi cost-benefit, cost-effectiveness i cost-utility analize, iznimno važnih u analizi troš- kova i u odlu ivanju u zdravstvenim ustanovama. Prednost ove knjige jest u analizi pojedinih tržišta i ustanova u funkciji zdravstvenog sustava: od tržišta lije nika, medicinskih sestara do tržišta bolni kih usluga, lijekova itd. Zbog toga se sadržajno razlikuje od Hendersonove (2007) Health Economics and Policy, ali i petog izdanja The Economics of Health and Health Care (Folland, Goodman i Stano, 2007). U prvom dijelu knjige, tj. u ukupno osam poglavlja, analiziraju se temeljni kon- cepti ek

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments