Affordable Access

Josip ŠENTIJA, Jedna hrvatska sudbina. Priča o Vjekoslavu Prpiću ispričana njim samim na kraju puta, Školska knjiga, Zagreb 2007., 290 str.

Authors
Publisher
Croatian Institute of History
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Vjekoslav Pripić
  • Memoarska Proza
  • Jugoslavija
  • Komunizam.

Abstract

349 PRIKAZI KNJIGA ČSP, br. 1., 331.-373. (2011) bivši komunistički disidenti imali su drugačiju, novu ulogu nakon raspada Jugoslavije. Međutim, autor se osvrće i na novo disidentstvo koje nastaje nakon osamostaljenja Hrvatske i smatra da se radi o “divergentima” odnosno pripadnicima inteligencije s političke margine. Osim navedenih radova zbornik na kraju sadrži i “Kazalo osoba” (str. 429.–439.). Disidentstvo u suvremenoj povijesti daje značajan doprinos istraživanju ove važne pro- blematike za političko-društvenu povijest XX. stoljeća jer je na jednom mjestu anali- tički i metodički razrađen problem disidentstva, kojemu se pristupa s različitih aspe- kata, te ga stavlja u povijesno-političke okvire Hrvatske odnosno Jugoslavije. Na taj način teme obrađene u zborniku zaokružuju sliku o svim aspektima disidentstva jer se prikazuju pojedinci, društvene skupine i pokreti te odnos politike, inozemstva i kul- ture prema njima. Zbornik kao takav pobudit će zanimanje pri daljnjem istraživanju ove teme. ANA JURA Josip ŠENTIJA, Jedna hrvatska sudbina. Priča o Vjekoslavu Prpiću ispričana njim samim na kraju puta, Školska knjiga, Zagreb 2007., 290 str. U biblioteci “Glose” zagrebački je nakladnik “Školska knjiga” izdao knjigu Jed- na hrvatska sudbina autora Josipa Šentije. Podnaslov knjige Priča o Vjekoslavu Prpiću ispričana njim samim na kraju puta rječito govori o formi i karakteru ovoga djela – ri- ječ je memoarskoj prozi, no u formi razgovora, vođenih od 1. veljače do 14. studeno- ga 1988., između Vjekoslava Prpića i Josipa Šentije. Knjiga je podijeljena u poglavlja koja uglavnom kronološki prate životni put Vjekoslava Prpića, a ujedno su i tematske cjeline. Gotovo su sva poglavlja cjeloviti razgovori, vođeni određenog datuma koji je naznačen na početku svakog poglavlja. Josip Šentija u predgovoru “Vjekoslav Prpić – naš suvremenik” (str. 7.–14.) uk

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments