Affordable Access

Paulos Euergetinos und die Dritte kirchenslavische Übersetzung der Dialoge Gregors des Grossen

Authors
Publisher
Old Church Slavonic Institute
Publication Date

Abstract

Pavao Evergetin i treći crkvenoslavenski prijevod Dijaloga Grgura Velikog Autor najprije upućuje na raznolikost crkvenoslavenske tradicije Dialogorum libri quattuor, de vita et miraculis patrum Italicorum, et de aeternitate animarum, teksta za koji se smatrao da ide u zagonetne otьčьskyę kъnigy iz Metodijeva životopisa, gl. XV (tako npr. danas misli i bečki slavist F. V. Mareš). Posebnu pažnju autor obraća na crkvenoslavensku verziju teksta južnoslavenske provenijencije (do nas je došlo u bugarskoj i srpskoj redakciji) koja se nalazi u monumentalnoj kompilaciji apoftegmatsko-hagiografskih tekstova Pavla Evergetina (+1054). Tako najmanje dvije daljnje tradicije stoje nasuprot punoj verziji Dijaloga - jedna srednjobugarska i jedna istočnoslavenska. Nadalje, autor napominje da se taj poseban tip svodnog paterika, koji prenosi treću spomenutu verziju, može u cjelini proučavati samo ako budući istraživač hezihastičke zbrike tekstova bude pred sobom imao zbriku Everegetina.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments