Affordable Access

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Authors
Publisher
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Özet: Portföy seçim problemi için klasik bir yaklaşım olan kareselprogramlama yöntemi, işlem zorlukları, fazla zaman gerektirmesi ve normaldağılım ve yatırımcının riskten kaçtığı varsayımlarına dayanması gibi sebeplerlebu modele alternatif birçok model önerilmiştir. Bu çalışmada, bu alternatifmodellerden biri olan ve optimal portföyü basit bir doğrusal programlamaprobleminin çözümü ile elde etmeye dayanan Ortalama Mutlak Sapma Modeliele alınmıştır. Model teorik anlamda tanıtılmış ve avantajlarına değinilmiştir.Uygulama çalışmasında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) verilerikullanılarak modele ait sonuçlar değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler: Portföy Optimizasyonu, Doğrusal Programlama,Ortalama Mutlak Sapma Modeli, Sharpe Endeksi. Abstract: Markowitz Model, a classical approach for portfoliooptimization problem, has been wanted to be improved because of itscomputational complexity, problem of consuming to much time and normalityand risk aversion assumptions, and a number of alternative models have beenproposed. In this study, one of these alternative models Mean AbsoluteDeviation Model which is based on transforming the problem of portfoliooptimization to the linear programming model, is discussed. Model is teoricallypresented and its advantages are also discussed. Results obtained from the MeanAbsolute Deviation Model using IMKB data are analyzed.Keywords: Portfolio Optimization, Linear Programming, MeanAbsolute Deviation Model, Sharpe Index.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F