Affordable Access

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Оформлення презентацій у програмі impress» з дисципліни «Комп’ютерий аудит», для самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформатика і системологія» та дипломного проектування (для студентів 3 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2010

Abstract

6 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА До друку дозволяю Проректор з інноваційних та інформаційних технологій М.П. Пан МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОї РОБОТИ «оформлення презентацій у програмі impress» З ДИСЦИПЛІНИ «КОМП’ЮТЕРИЙ АУДИТ», для самостійної роботи студентів з дисципліни «інформатика і системологія» та дипломного проектування (для студентів 3 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») Харків – ХНАМГ – 2010� Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Оформлення презентацій у програмі impress» з дисципліни «Комп’ютерий аудит», для самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформатика і системологія» та дипломного проектування (для студентів 3 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Н.Ю. Карпенко, Т.В. Момот, В.Б. Уфимцева, Н.В. Макогон. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 29 с. Укладачі: Н.Ю. Карпенко, Т.В. Момот, В.Б. Уфимцева, Н.В. Макогон Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS). Рекомендовано для студентів напряму «Економіка та підприємництво». Рецензент: доц. кафедри прикладної математики і інформаційних технологій Харківської національної академії міського господарства, кандидат фізико-математичних наук Костенко О.Б. Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики і інформаційних технологій. Протокол №__ від __.__.2009 р.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.