Affordable Access

SAVREMENE KOMUNIKATIVNE STRATEGIJE POLITIČKIH PARTIJA

Authors
Publisher
Сварог
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Političke Partije
  • Demokratski Procesi
  • Deliberativna Politika
  • Strategija Političkog Komuniciranja

Abstract

U nadmetanju političkih partija u državama nastalim nakon raspada Jugoslavije, odavno više nije dovoljno imati samo bolje koncepte, prikazati ciljeve,programske politike, odluke i ličnosti koje će takvu politiku provoditi, već se moraju poznavati pravila medijske demokratije. U procesu demokratizacije zemalja exJugoslavije, važno je da političke partije razvijaju ambijent u kojem se obezbjeđuju efikasno dvostrano komuniciranje i povjerenje šire javnosti. Odsustvo efektivne komunikacije u javnosti najčešće stvara samo iskrivljenu sliku političkih institucija i ojačava određene predrasude o demokratiji. Autor u radu iznosi ključne koncepte razvoja strategije političkog komuniciranja savremenih političkih partija u javnosti sakojima one imaju potrebu, ali i obavezu širenja raznovrsnih sadržaja usmjerenih, prije svega, na utvrđivanje jasnih ciljeva koji se žele postići u društvu. U takvim uslovima izbor strategije političkog djelovanja i komuniciranja sa javnošću igra ključnu ulogu u realizaciji političkih ciljeva.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F