Affordable Access

V. Belaj, M. Dika, A. Eraković, H. Ernst, M. A. Giunio, O. Jelčić, T. Josipović, J. Matko Ruždjak, B. Vukmir: Zaštita vjerovnika – stvarnopravno, obveznopravno i ovršnopravno osiguranje tražbina (Narodne Novine 2005.)

Authors
Publisher
law student association "Pravnik"
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

16.Konya.indd Pravnik 2006 Pregled novih struËnih izdanja V. Belaj, M. Dika, A. Eraković, H. Ernst, M. A. Giunio, O. Jelčić, T. Josipović, J. Matko Ruždjak, B. Vukmir: Zaštita vjerovnika – stvarnopravno, obveznopravno i ovršnopravno osiguranje tražbina (Narodne Novine 2005.) Sažetak U studenom 2005. godine, u izdanju Narodnih Novina d.d. Zagreb, objavljen je zbor- nik radova pod naslovom “Zaštita vjerovnika – stvarnopravno, obveznopravno i ovršno- pravno osiguranje tražbina”. Devet autora, priznatih stručnjaka, teoretičara i praktičara, s dugogodišnjim iskustvom u proučavanju različitih oblika osiguranja tražbina, pod općom redakcijom prof. dr. sc. Tatjane Josipović, prikazali su neke, u gospodarskoj praksi naj- češće korištene, instrumente zaštite vjerovnika. Potreba za ovakovim zbornikom radova je očita, s obzirom na aktualnosti u hrvat- skom zakonodavstvu, koje su na području osiguranja tražbina uvedene novim Zakonom o obveznim odnosima, izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, novim Zakonom o Upi- sniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima i dr. Također, brojnost i posebnost uređenja za svaki pojedini instrument osiguranja tražbi- na, te njihova nesumnjiva gospodarska važnost, uvjetovali su potrebu za stručnim objaš- njenjem onih u pravnoj i gospodarskoj praksi najaktualnijih. U prvom članku ovoga zbornika, mr. sc. Miljenko A. Giunio daje iscrpni prikaz kamata i ugovorne kazne, instituta obveznog prava koji služe zaštiti vjerovnika, a zahvaljujući svojoj preventivnoj svrsi djeluju i na pravnu disciplinu subjekata u pravnom odnosu i na uredno poslovanje stranaka. Novi Zakon o obveznim odnosima (NN 35/2005.), koji je stupio na snagu 1. 1. 2006. godine, unio je neke novine koje se tiču uređenja kamata. Do tada, ugovorne i zakonske kamate bile su uređene odvojeno da bi novim zakonom bile integrirane u sklopu jednog odjeljka o novčanim obvezama. Uz novi Zakon o obveznim odnosima materiju kam

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.