Affordable Access

V. Belaj, M. Dika, A. Eraković, H. Ernst, M. A. Giunio, O. Jelčić, T. Josipović, J. Matko Ruždjak, B. Vukmir: Zaštita vjerovnika – stvarnopravno, obveznopravno i ovršnopravno osiguranje tražbina (Narodne Novine 2005.)

Authors
Publisher
law student association "Pravnik"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

16.Konya.indd Pravnik 2006 Pregled novih struËnih izdanja V. Belaj, M. Dika, A. Eraković, H. Ernst, M. A. Giunio, O. Jelčić, T. Josipović, J. Matko Ruždjak, B. Vukmir: Zaštita vjerovnika – stvarnopravno, obveznopravno i ovršnopravno osiguranje tražbina (Narodne Novine 2005.) Sažetak U studenom 2005. godine, u izdanju Narodnih Novina d.d. Zagreb, objavljen je zbor- nik radova pod naslovom “Zaštita vjerovnika – stvarnopravno, obveznopravno i ovršno- pravno osiguranje tražbina”. Devet autora, priznatih stručnjaka, teoretičara i praktičara, s dugogodišnjim iskustvom u proučavanju različitih oblika osiguranja tražbina, pod općom redakcijom prof. dr. sc. Tatjane Josipović, prikazali su neke, u gospodarskoj praksi naj- češće korištene, instrumente zaštite vjerovnika. Potreba za ovakovim zbornikom radova je očita, s obzirom na aktualnosti u hrvat- skom zakonodavstvu, koje su na području osiguranja tražbina uvedene novim Zakonom o obveznim odnosima, izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, novim Zakonom o Upi- sniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima i dr. Također, brojnost i posebnost uređenja za svaki pojedini instrument osiguranja tražbi- na, te njihova nesumnjiva gospodarska važnost, uvjetovali su potrebu za stručnim objaš- njenjem onih u pravnoj i gospodarskoj praksi najaktualnijih. U prvom članku ovoga zbornika, mr. sc. Miljenko A. Giunio daje iscrpni prikaz kamata i ugovorne kazne, instituta obveznog prava koji služe zaštiti vjerovnika, a zahvaljujući svojoj preventivnoj svrsi djeluju i na pravnu disciplinu subjekata u pravnom odnosu i na uredno poslovanje stranaka. Novi Zakon o obveznim odnosima (NN 35/2005.), koji je stupio na snagu 1. 1. 2006. godine, unio je neke novine koje se tiču uređenja kamata. Do tada, ugovorne i zakonske kamate bile su uređene odvojeno da bi novim zakonom bile integrirane u sklopu jednog odjeljka o novčanim obvezama. Uz novi Zakon o obveznim odnosima materiju kam

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F