Affordable Access

Добування аміноксерогелів золь-гель методом

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • каталізатор
  • органо-мінеральний матеріал
  • бетаїновий індикатор
  • поглинання

Abstract

Microsoft Word - Abstracts.doc Хімічні Каразінські читання – 2010 254 ДОБУВАННЯ АМІНОКСЕРОГЕЛІВ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ Хмаренко Д. О., Христенко І. В., Барабан А. Ю. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна [email protected] Використання золь-гель технології при добуванні органо-мінеральних матеріалів різної морфології набуває поширеного використання, завдяки можливості керувати властивостями матеріалів на етапі синтезу та простоті проведення синтезу. У випадку добування гібридних органо-мінеральних матеріалів, що знаходять використання у якості сорбентів та носіїв в тест- методах аналізу, золь-гель метод дозволяє отримувати матеріали з високими концентраціями модифікаторів. За допомогою золь-гель технології були отримані аміноксерогелі з різним співвідношенням силанізуючих реагентів (табл. 1). Метою даної роботи було визначити вплив концентрації каталізатору на кислотно-основні властивості добутих матеріалів. Табл. 1. Співвідношення вихідних речовин Співвідношення силанізуючих реагентів (%) між γ–амінопропілтриетоксисилану (АРЕS) та тетраетоксисилану (ТЕОS) № АРЕS ТЕОS Концентрація каталізатору (NH4)2SiF6, моль/л 1 10 90 0.2026 2 30 70 0.2026 3 10 90 0.0258 4 30 70 0.0258 5 10 90 0 6 30 70 0 За допомогою стандартного сольватохромного бетаїнового індикатору Райхардта було проаналізовано (не)однорідність поверхні здобутих аміноксерогелів. Чутливий до мікрооточування стандартний бетаїновий індикатор Райхардта при адсорбції 0.02 ммоль·г–1 на поверхні досліджуваних матеріалів (1-3) знебарвлюється, тобто переходе в протоновану форму, що не поглинає світла в видимій області спектру. Така поведінка індикатору є наслідком існування таких областей з кислотними властивостями, що сприяють протонуванню стандартного індикатору Райхардта. У випадку матеріалів 4-6, фіксуємо поглинання стандартного бетаїнового індикатору на поверхні даних зразків (рис.1). Декілька смуг поглинання свідчить про існування рі

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F