Affordable Access

Breu història de l'IES Apel·les Mestres

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

93 Breu història de l’IES Apel·les Mestres Manuel Ramon Urban Professor i director de l’Institut Apel·les Mestres A MANERA D’INTRODUCCIÓ L’Hospitalet de Llobregat ha estat sempre una ciutat que s’ha construït a si mateixa a partir de les successives onades d’emigrants que, a partir dels anys 60, van fer d’a- quest municipi la segona ciutat d’Espanya no capital de província, i la segona de Ca- talunya. A la immigració dels anys 60, hi va contribuir la instal·lació de la fàbrica de cotxes SEAT, que va polaritzar un fort desenvolupament industrial en el nostre terri- tori, tant per l’ocupació que comportà la mateixa fàbrica com per les indústries auxi- liars i els serveis que generava. Eren anys d’una emigració jove, que venia a Catalunya a obtenir allò que no tenien a la seva terra: feina per a ells i educació per als seus fills. Les grans mancances que el sistema tenia en matèria d’habitatge, educació, sanitat i serveis socials, en general, van generar un fort moviment veïnal que amb la seva lluita i reivindicació va anar aconseguint tot allò que els poders públics no els conce- dia de bon grat, en especial educació pública per als seus fills i filles. Als anys setanta, el règim franquista feia les últimes alenades. Els partits polítics i els sindicats cada cop eren més actius i les associacions veïnals intentaven posar ordre enmig del panorama que havia deixat el desenvolupament desordenat dels anys anteriors i atendre les necessitats allà on els dèficits eren més punyents, allà on els poders municipals s’havien vist superats per les demandes de la ciutadania. En aquesta època, a l’Hospitalet es varen començar a crear instituts, un per a cada barri, que, primer amb una identificació numèrica i després amb nom propi, inten- taven pal·liar anys d’ignorància i marginació de les classes obreres. Així, l’Instituto Mixto Número 1, al barri de Can Serra, va esdevenir el Torras i Bages; el COPEM, Instituto Mixto Número 2, posteriorment prendrà el nom del barri on és ubicat, Santa Eulàlia; el N

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments