Affordable Access

EU duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland: eindrapport november 2005

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Coastal Zone
  • Indicators
  • Ane
  • Netherlands

Abstract

EU DUURZAAMHEIDSINDICATOREN VOOR KUSTGEBIEDEN IN NEDERLAND Eindrapport november 2005 Vlaams Instituut voor de Zee Flanders Marine lnstitute (VLIZ) v LIZ (vzw) VU•.fiJJ?S INSTITUUT VOOR DE ZE' Fu~_:·::x:r-:s MARINE INSTITun L I 6 -, OosL.i'cic Belgium _; EU DUURZAAMHEIDSINDICATOREN VOOR KUSTGEBIEDEN IN NEDERLAND Eindrapport november 2005 Vlaams Instituut voor de Zee Flanders Marine lnstitute (VLIZ) Colofon Deze publicatie werd gerealiseerd in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat- Directoraat-generaal Water- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). Onderstaande mensen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze publi- catie: Redactie: Ann-Katrien Lescrauwaet & Leen Vandepitte Projectmedewerkers: Ann-Katrien Lescrauwaet 0 l, Leen Vandepitte Cll, Jan Mees 0 l, Edward Vanden Berghe Ol, Hermine Erenstein C2l en Hans Balfoort C2l. (IJ Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) (Z) Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) Lay-out: Leen Vandepitte Foto's: Clive Gilbert (CG), Claude Willaert (CW), Frank Redant (FR), Hannelore Mael- fait (HM), Leen Vandepitte (LV), Rijkswaterstaat (R WS ), Westtoer (WT), Walter Wackenier (WW) en Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Datum: 15 november 2005 Projecttitel: EU duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland. RKZ 1567. Citatiegegevens: Lescrauwaet, A-K. , Vandepitte L. en Mees, J. (2005). EU duurzaamheidsindicato- ren voor kustgebieden in Nederland. VLIZ Special Pubheation 28. Vlaams Insti- tuut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 136 pp. Vlaams Instituut voor de Zee vzw Wandelaarkaai 7 8400 Oostende België © VLIZ 2005 Inleiding In mei 2002 aanvaardden de Raad en het Parlement de EU 'Aanbeveling inzake Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden' (Recommendationfor Integrated Coastal Zone Management- ICZM). Deze aanbeveling legt nadruk op de nood aan nauw- keurige en relevante informatietoevoer vanuit de wetenschap naar de eindgebrui- kers zoals de bel

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F