EIN VOLKERWANDERUNGSZEITLICHER HELM AUS SINJ

Affordable Access

EIN VOLKERWANDERUNGSZEITLICHER HELM AUS SINJ

Authors
Publisher
Museum of Croatian Archaeological Monuments; [email protected]

Abstract

ZDENKO VINSKI SLJEM EPOHE SEOBE NARODA N A Đ E N U S I N J U* U zbirci Muzeja Cetinske krajine u Sinju čuva se do sada neobjavljen željezni šljem, nađen 1965. godine navodno slučajem prilikom vojnih ze­ mljanih radova na jugozapadnoj padini brežuljka na kojem je smještena sinjska tvrđava, gdje je nekada vrlo vjerojatno postojao antički kastel Osinium. 1 SIjem je nakon otkrivanja bio u lošem i korodiranom stanju, uedostajali su mu manji pojedini dijelovi, pa je poslan posredništvom Ar­ heološkog muzeja u Splitu na popravak u Arheološki muzej u Zagrebu, gdje je postupak čišćenja, konserviranja i restauriranja izvršila muzejska laboratorijska radionica. Srećom su na šljemu postojali njegovi karakte­ ristični sastavni elementi, pa je postupak uspješno završen i restaurirani je šljem nakon toga vraćen u Sinj. Taj je šljem (tab. I, 1, mj. cca 1 :2) u ci­ 1, Ovom je radu prethodilo naše predavanje pod istim naslovom održano 3. 6. 1980. u Sinju na znanstvenom skupu »Cetinska krajina od prethistorije do dolaska Turaka«, organiziranom od Hrvatskog arheološkog društva; sažetak predavanja ob­ javljuje se također pod istim naslovom -ll Izdanjima imenovanog društva sv. 8, pred­ viđenim za znanstveni skup. - Slikovna građa reproducirana u ovom radu ponaj­ više je već objavljivana u stručnoj literaturi, pa izostavljamo inače uobičajene na­ znake mjerila, koja se navode samo uz neobjavljene nalaze (Sinj, šljem i Legrad­ -$oderica, šljem) kao i uz nedovoljno objavljene nalaze (VicIJNarona, krnji šljem i Breza, umbo). I Lit: A. Jadrijević, Vjesnik arh. hist. dalm., LI, 1940, 157-160 (s fig.). - A. Mayer, Die Sprache der Illyrier, I, Schriften der Balkankommission etc., 1957, 251. - D. Rendić-Miočević, T. Raukar, s. v. Sinj, Enciklopedija Jugoslavije, VII, 1968, 198 sq. - J. J. Wilkes, Dalmatia, 1969, 243 sq., 347. - Prema navedenoj literaturi nađena je oko 1938. godine pod bedemima sinjske tvrđave rimska ara (nju čuva arh. zbirka samostana franjevaca u Sinju) s važnim natpisom, protum

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F