Affordable Access

Aportacions balears a la toponímia tradicional de la Baronia de Xaló

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled 93AGUAITS• 29 APORTACIONS BALEARS A LA TOPONÍMIA TRADICIONAL DE LA BARONIA DE XALÓ Josep Mas i Martí & Jaume Noguera i Mengual 1. Introducció La Vall de Xaló constituïda pels llocs depenents del terme castral del castell d’Aixa i coneguda a l’època medieval com Vallis Exalonis va quedar defi nitivament dividida en dos senyorius, després del 1409, que serien l’origen de les dues històriques Baronies d’Alcanalí i Xaló. La Baronia de la Vall de Xaló o Baronia de Xaló, que ja comprenia els tradicionals llocs del Ràfol de Xaló, Llíber, Benibrai, Murta i Cuta, va incorporar els de Masserof i El Cau, que havien pertangut al terme castral del Castell de Bèrnia. A principis del segle XVII, en vespres de l’expulsió morisca, la Baronia de Xaló comptava únicament amb tres llocs habitats: el Ràfol de Xaló, Llíber i Benibrai. Consumada aquella, només Xaló i Llíber aconseguiren recuperar-se del daltabaix demogràfi c mercés a una majoria de repobladors provinents de les Illes Balears, i sobretot de la de Mallorca. La seua presència va ser decisiva RESUM: Pel que fa a la toponímia de la Baronia de Xaló, arran del repoblament del segle XVII es produeix un doble fenomen: d’una banda, la desaparició de noms de llocs característics de l’època morisca i, de l’altra, l’adopció de nous topònims per part dels colons arribats des de les Balears. Aquesta és una aportació illenca no massa coneguda a hores d’ara, però que caldrà afegir en l’esdevenidor a d’altres que ja vénen sent estudiades des de fa alguns anys (llinatges, parlar o gastronomia). PARAULES CLAU: Xaló, Llíber, Illes Balears, Repoblació, Segle XVII, Nous Topònims, Antroponímia insular (2010) Pàg. 93-104 94 JOSEP MAS I MARTÍ & JAUME NOGUERA I MENGUAL a Llíber –un lloc repoblat exclusivament per illencs-, però també també força important a Xaló, on el percentatge de colons de procedència illenca superaria el 70% de la població total cap al 1646. El repoblament del segle XVII, per contra, duria a la veï

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments