Affordable Access

ANTIOKSIDATIVNI ODGOVOR U LISTU JAGODA (Fragaria x ananassa Duch) NA TRETMANE BIOSTIMULATORIMA UZ REDUCIRANU GNOJIDBU DUŠIKOM I KALIJEM

Authors
Publisher
The Faculty of Agriculture in Osijek and Agricultural Institute Osijek
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Antioksidativna Aktivnost
 • Askorbat Peroksidaza
 • Biostimulatori
 • Katalaza
 • Gnojidba
 • Fragaria X Ananassa Duch
 • Glutation Reduktaza
 • Gvajakol Peroksidaza
 • List
 • Jagoda
 • Antioxidative Activity
 • Ascorbate Peroxidase
 • Biostimulators
 • Catalase
 • Fertilization
 • Fragaria X Ananassa Duch
 • Glutathione Reductase
 • Guaiacol Peroxidase
 • Leaf
 • Strawberry

Abstract

Sorta jagoda Elsanta uzgajana je u tresetnom supstratu u plasteniku. Puna doza i 50% smanjena doza dušika i kalija primjenjene su tijekom proljetnoga plodonošenja, uz primjenu biostimulatora Viva®, Megafol® i njihove kombinacije. Specifične aktivnosti gvajakol peroksidaze (GPXs; EC 1.11.1.7), katalaze (CATs; EC 1.11.1.6), askorbat peroksidaze (APXs; EC 1.11.1.11) i glutation reduktaze (GRs; EC 1.6.4.2) u listu jagode bile su značajno više poslije tretiranja biostimulatorima i reduciranom gnojidbom. Najjača povezanost uočena u ovom istraživanju, bila je između enzima askorbat-glutation ciklusa (APXs i GRs), koji su bili u pozitivnoj korelaciji s masom svježega lista (TLFM). Najveća masa svježega lista (TLFM) uočena je na biljkama tretiranim Megafolom®.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments