Affordable Access

Estudi dels ferments específics (nou mètode)

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Biologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Estudi dels ferments específics (nou mètode) ESTUD[ DELS FERMENTS ESPECIF(CS (NOU METODE) per M. DALMAU Ja es antiga la coneixenca que els ferments no hidro- lisen indiferentment qualsevol substancia organica hi- drolisable per cis acids o alcali;, sing que sa accio es con- creta al grup de les grasses (lipases), ferules (amilases) o albuminoides (proteases). A Fischer es deu l'haver demostrat qur la especificitat dels ferments va mes enlla, depenent estretament de la configuracio estereo-quimica de la molecula. x - metil-glucosic (3 -metil-glucosid H- C O-R R-O C-H C H O H C H O H I Of C H O H C H O H C H C H fermenta and) la invertina no fermenta amb la inverting S'arriba a la concepc16 que els ferments actuen d'una 9o Publications de l'Inslitnt de Ciencies manera estretament especifica, depenent sa accio de la configuracio quimica de la molecula. Abderhalden, deixeblc de Fischer, dedicat a 1'estudi dels albuminoides, desenrotlla en aquests in. idea que Fischer demostra en el grup d.els hidrats de carbo. Adm(.t per a cada albumina una proteasa eespecifica apta per a hidrolisar-la, acceptant que la diferencia es- sencial entre dos albuminoides radica en l'ordenacio liniar dels acids aminics que la formen. Segons ell, quan en el sistema (i (circulator]) apareix un albuminoide nou o en proporcions noves, apareix a 1'ensemps un ferment netament especific que'l desintegra. Aquests albuminoides nous apareixen, segons ell, en 1'embarac, a l'iniciar-se un proces neoplasic, infcccl6s, unit atrofia o degeneracio d'un organ, etc. I creu que de la troballa del ferment s'en deducix la presencia del seu albuminoide, i d'aixo es treuen conse- giiencies diagnostiques 11-limitades. Per a demostrar en cada cas la presencia del ferment especific, Abderhalden dona dos metodes: el de dialisacio i 1'dptic. El metode optic parteix d'una premisa: que aquests ferments tan netament especifics ataquen indiferentment, be 1'albuminoide originari, be les peptones

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F