Affordable Access

Мовний етикет в офіційно-діловій сфері (національно-культурний аспект)

Authors
Publisher
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Харків: ТОВ «Цифра Прінт», 2010. – Випуск 40/1. – С. 168-171
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Resume Template Мовний етикет в офіційно-діловій сфері (національно-культурний аспект) // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Харків: ТОВ «Цифра Прінт», 2010. – Випуск 40/1. – С. 168-171. Галина Гайович, к. філол. н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка Мовний етикет в офіційно-діловій сфері (національно-культурний аспект) Престиж української мови на сучасному етапі, на жаль, залишається досить низьким. Через незадовільний стан мовного виховання, низький рівень національної самосвідомості, патріотичних почуттів, через зниження ролі гуманітарної освіти в Україні виникло явище українськомовного нігілізму. Він охопив усі сфери життя українців: науку, літературу, культуру, освіту, побут. Сьогодні важливо змінити ставлення українців до своєї мови, культури, літератури. У цьому аспекті особливо важливою видається офіційно-ділова сфера, де функціонування української мови підтримується на законодавчому рівні. Для успішного виконання своїх професійних обов`язків людині потрібні не лише добрі знання з фахових дисциплін, а й хороша мовна підготовка. Адже саме мова є ознакою мовної культури, самовираження особистості та її національної належності. Характерною ознакою українського сьогодення є впровадження новітніх форм комунікацій, і не тільки електронно-комп’ютерних. Однак, міжособистісне спілкування залишається важливою ланкою сучасного суспільного життя. Тож уміння користуватися формулами мовного етикету в різних службових ситуаціях залишається невід’ємною складовою офіційно-ділових контактів. У міжособистісному спілкуванні люди формують думку один про одного, передусім оцінюючи зовнішній вигляд та те, як людина говорить. Уміння спілкуватися з людьми в наш час усе частіше стає одним з найважливіших факторів успішності. Такий стан речей веде до зростання ролі мовленнєвої комунікації, яка на сучасному етапі п

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments