Affordable Access

Persepsi pengguna terhadap perpustakaan digital

Authors
Publication Date
Keywords
  • H Social Sciences (General)
  • T Technology (General)

Abstract

Slide 1 Persidangan Perpustakaan Digital Ke 5, 20-22 Julai 2009, Kuala Lumpur Persepsi Pengguna Terhadap Perpustakaan Digital YBhg. Prof Dato’ Dr. Jamil Maah & Dr Nor Edzan Che Nasir Pengenalan Dalam usaha untuk mempertingkatkan perkhidmatan kepada pengguna serta memenuhi kehendak pengguna dan mengoptimumkan penggunaan kemudahan IT, perpustakaan perlu kreatif dalam mempelbagaikan penyampaian maklumat. Berlatarbelakangkan fakta serta pembentangan, perpustakaan digital berupaya untuk memenuhi keperluan maklumat masa kini Di Universiti Malaya, pembangunan perpustakaan digital dilakukan oleh Perpustakaan Universiti Malaya dan juga Unit Sains Maklumat & Perpustakaan, Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat [email protected] Buat masa kini, terdapat pelbagai koleksi perpustakaan digital yang dikendalikan oleh Perpustakaan – UM in the News, UM Past Exam Papers, UM Memory, [email protected] Unit Sains Maklumat & Perpustakaan, Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat EJUM EJUM MyManuskrip My Manuskrip [email protected] [email protected] MyAIS MyAIS BENEFITS PROBLEMS IMPROVEMENTS RATING BY USERS PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DIGITAL Kenalpasti keperluan pengguna Kenalpasti keupayaan ICT Kenalpasti kandungan digital Pemasaran Penyelenggaraan Pengemaskinian Terima Kasih

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.