Affordable Access

El Directori del Pàrrocho de Damià Sumalla. Esbós d'una estructura i organització parroquial al darrer terç del segle XVIII: Santa Maria de Mataró

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_04 ESTUDIS En el treball que segueix, Roser Salicrú i Lluch, estudiant d'Història, analitza la parròquia de Santa Maria de Mataró a partir d'una peça única al Museu Arxiu, El Directori del Pàrrocho, del gènere de les consuetes, escrita el 1780 pel rector Damià Sumalla. L'article ens descobreix l'estat de la parròquia al darrer terç del segle XVIII i la tasca que hi dugué a terme l'esmentat rector, un personatge molt peculiar, i permet també de fer algunes considera- cions sobre l'organització i l'estructura de la, aleshores única, parròquia mataronina. EL DIRECTORI DEL PÀRROCHO DE DAMIÀ SUMALLA. ESBÓS D'UNA ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ PARROQUIAL AL DARRER TERÇ DEL SEGLE XVIII SANTA MARIA DE MATARÓ. Ja a la primera meitat del segle XVII, el Dr. Pere Folquer, rector de la parròquia de Santa Marià de Mataró, descrivia la vila com una de les més populoses, riques i calificades de tota Catalu- nya (1). Un segle i mig més tard, Mataró, capital de corregiment i amb privilegi de ciutat, era sens dubte una de les primeres de Catalunya, en plena expansió urbana, demogràfica i comercial. El cens del comte de Floridablanca, de l'any 1787, hi computa 9.943 habitants (2). El gruix de la po- blació s'ocupava en tasques del mar, artesanals, o era jornalera. La resta, bàsicament era conforma- da per les classes ennoblides, els terratinents, les professions liberals, els comerciants i el clergat. Fruit de llur activitat, al Mataró setcentista s'hi havia obert pas l'estament dels negociants, aque- lles persones més o menys acabalades que, ultra dedicar-se a activitats purament de comerç, aca- barien promovent la introducció ací d'especiali- tats de caràcter industrial i artesà, notablement la implantació de la incipient indústria tèxtil i de les "fàbriques" d'estampats o indianes (3). Envoltada d'aquest marc, però també imbri- cada en ell, la Parròquia de Santa Maria és l'única parròquia de la ciutat (4). Els seus orígens es fonen en el temps. No se sap si

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F