Affordable Access

Calcio, fósforo y metales del sedimento de la laguna de la Massona (Girona)

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Es presenten els resultats d'una investigació preliminar de la composició química dels sediments de la Massona, una llacuna costanera dels aiguamolls de l'Empordà. Hom hi va analitzar el calci, ferro, manganes, fosfor, plom i crom. Els valors observats concorden amb estudis previs de les característiques de les aigües. L'hipolímnion anoxic de la llacuna fa que en el sediment hi hagi un empobriment relatiu en calci (concentració mitjana, 79,9 mg/g), manganès (concentracióo mitjana, 286 ppm) i fòsfor (concentració mitjana, 752 ppm), mentre que el ferro i el crom hi són augmentats (concentracions mitjanes del 39,1 % i de 58,7 ppm, respectivament). Els perfils verticals del ferro i del manganès són oposats: el ferro augmenta en profunditat i el manganès disminueix. Ambdós elements presenten entre ells una correlació negativa (r=-0,50). Aquests resultats indiquen que les condicions reduïides en el fons d'aquesta llacuna són relativament constants, i que en el passat hi ha hagut un canvi en les entrades, probablement degut a una menor influència de l'aigua de mar.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F