Affordable Access

Ter wille van ’n stabiele familie: die literêre konteks van Levitikus 18:22 en 20:13

Authors
Publisher
Faculty of Theology
Publication Date

Abstract

’n Nuwe kommentaar op die boek Levitikus verskyn in 1993 as deelvan die bekende Das Alte Testament Deutsch. Dié kommentaar deurErhard Gerstenberger verskil in velerlei opsigte van dié van Martin Noth wat 31 jaar tevore as deel van dieselfde reeks verskyn het. So gee Gerstenberger (1996:297-299) uitvoerig aandag aan die prohibisie teen homoseksuele praktyke in Levitikus 20:13. Dit is in skerp teenstelling met Noth, wat nouliks op die betrokke prohibisie ingaan. Die invloed van ’n kontemporêre konteks waarin die kwessie van homoseksualiteit nie alleen hoër prioriteit geniet het nie, maar homoseksuele praktyke ook meer aanvaarbaar geword het, blyk duidelik uit Gerstenberger se bespreking. Hoe belangrik die kontemporêrekonteks waarin interpretasie geskied ook al mag wees, is die verrekening van die literêre konteks van ’n teks onontbeerlik.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments