Affordable Access

Detecció i manipulació a escala atòmica: fent camí cap als "circuits de set àtoms"

Authors
Publisher
Revista de física
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Patrici Molin ies dels materials conductors. El treball d'Heini er i de Gerd Binnig, un t h d e m format per un in igador consagrat i un (no tan jove) doctorand, a ventar 1'STM a Rüschlikon, un llogaret en els tur que s'allunyen de Zuric cap al sud-oest per damunt llac del mateix nom. AllA la multinacional disposa sortosament encara actualment- d'un petit, pero tradició científica de la regió. Com hem dit, seg riba del llac de Zuric cap al nord, s'arriba a la de la prestigiosa Eidgenossische Technische Hochsc ificar la superfície a escala atbmica. Aquesta men 'experiments són els que fan de 1'STM un instrurnen Per tal d'il.lustrar les possibilitats de miconductors us descriurem tres experiments realitzats a temperatura ambient que formen part del treball de l'autor en diferents laboratoris en els darrers anys. El primer consisteix a identificar la posició i l'estructura electrbnica d'una quantitat molt feble d'atoms dopants. En el segon i en el tercer fem ús de 1'STM per modifi- car una superfície met&l.lica o semiconductora, respecti- vament. En aquests dos 'últims experiments, utilitzem 1'STM com un modificador de la superfície i a la vegada com un visualitzador de la seva dinamita. Les modifi- cacions que ens interessen són aquelles que tenen mides laterals (damunt de la superfície) d'entre 0,l nm i 10 nm; és per aixb que utilitzem el terme nanomanipulació. ~ t o m ubstitueixen atoms de germani Irnagineu-vos un semiconductor, com ara el germani, d'extrema puresa i amb una quantitat molt feble d'atoms dopants, de galli, per exemple. Ates que el gal.li és un dopant substitutiu del germani, és a dir, que uns quants Atoms de germani poden ser substituits per atoms de galli sense que aixb modifiqui l'estructura del cristall, és justificat preguntar-se si el gal-li també subs- titueix atoms de germani en superfície. Per estudiar aixb, 1'STM és l'instrument adequat ja que pot analit- zar localment, fins a l'escala atbmica, la topografia i les

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments