Affordable Access

Utvecklingen av röstigenkänningsprogram under en treårsperiod

Authors
Publisher
Blekinge Tekniska Högskola/Inst. för programvaruteknik och datavetenskap
Publication Date
Keywords
  • Datavetenskap
  • Computer Science - General
  • Röstigenkänningsprogram
  • Röstprograms Algoritmer

Abstract

Detta kandidatarbete är utarbetat på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2002. I utredningen har vi jämfört röstigenkänningsprogram under en treårsperiod, program från 1999 och program från 2002. 1999 års test visade på programvaror med lång träningstid, enkla gränssnitt, stor känslighet för bakgrundsljud och låg användbarhet. Vid arbetsstart förväntade vi oss inte att hitta någon större förändring i användbarheten hos dessa program 2002, då röstigenkänningsprogram inte verkar ha stor användarskara. Utifrån följande hypotes har vi genomfört arbetet: Vi vill med vår undersökning bevisa att användbarheten inom röstigenkänningsteknologi inte har förbättrats under perioden 1999-2002. Vi har för avsikt att med hjälp av test utförda på program och demoversioner bevisa vår hypotes. I enighet med bifogad testspecifikation har vi utfört testerna. Många företag har utvecklat sina produkter och gjort dem bättre. Men de vänder sig mot en annan marknad nu, år 2002, det är mot mobiltelefoni och inte mot diktering. Under utredningens gång har vi kommit fram till att vår hypotes stämmer. Det tar fortfarande lång tid att träna röstigenkänningsprogram och det blir många fel.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments