Affordable Access

Electromagnetisme i cinema: d'El hotel eléctrico (1908) a Frankenstein (1931)

Authors
Publisher
Universitat Politècnica de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

24 Manuel Moreno.qxp ELECTROMAGNETISME I CINEMA: D’EL HOTEL ELÉCTRICO (1908) A FRANKENSTEIN (1931) MANUEL MORENO DEPARTAMENT DE FÍSICA I ENGINYERIA NUCLEAR, ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Paraules clau: electromagnetisme i cinema, electrocució, electrobiologia Electromagnetism and cinema: from El hotel eléctrico (1908) to Frankenstein (1931) Summary: The presence of the electromagnetism in the cinema is analyzed. The cinema, that also owes its origin to the electricity, is a faithful reflection of the ex- pectations, hopes and distrusts that always accompany to the technoscience pro- gress. An approach to the history of the technoscience through their presence in the works of fiction. Key words: electromagnetism and cinema, electrocution, electrobiology Introducció La ciència i la tecnologia tenen un bon aparador mediàtic en el cine- ma, en particular, i en la ficció (literatura, còmic), en general. L’anàlisi d’obres de ficció amb contingut tecnocientífic és una bona eina per a obtenir una visió de la penetració dels coneixements tecnocientífics en la societat del moment i del seu grau d’assimilació. Les obres actuals permeten reflexionar sobre l’impacte social dels avenços tecnocientífics. Constitueixen un bon entrenament per a en- carar el futur. Les obres més antigues tenen, en elles mateixes, un va- lor intrínsec indubtable en el camp de la història de la ciència i de la III JORNADA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I ENSENYAMENT NOVA ÈPOCA / VOLUM 1 (2) / 2008, p. 263-271 DOI: 10.2436/20.2006.01.78 24 Manuel Moreno.qxp:24 Manuel Moreno.qxp 17/6/09 08:23 Página 263 tècnica. D’altra banda, permeten trobar paral·lelismes entre la implantació, auge i arracona- ment d’unes disciplines científiques i les seves aplicacions pràctiques i unes altres. Si a les primeres dècades del segle XX era l’electromagnetisme la tecnologia emergent en què es di- positaven les esperances d’un futur millor, la segon

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F