Affordable Access

Food habits of rural Swazi households: 1939–1999 Part 1: Technological influences on Swazi food habits

Authors
Publisher
South African Association for Family Ecology and Consumer Sciences
Publication Date

Abstract

Hierdie artikel bied basiese inligting oor die eetgewoontes van landelike Swazi-huishoudings. Dit bevat ‘n oorsig van die literatuur in verband met Swazi-eetgewoontes gedurende die afgelope ses dekades asook die bevindings van ’n gevallestudie oor die eetgewoontes van tien geselekteerde Swazi-huishoudings in Ka-Mantsholo in die Badplaasdistrik. Hamilton se model (1987) vir die drie komponente van kultuur, naamlik tegnologie, sosiale struktuur en ideologie, is vir die teoretiese raamwerk gebruik. Die gepubliseerde literatuur asook die bevindings van die gevallestudie dui daarop dat die beskikbare tegnologie ‘n invloed op die tradisionele asook die huidige eetgewoontes van landelike Swazi-huishoudings uitgeoefen het. Die bevindings van die gevallestudie dui op akkulturasie met betrekking tot die eetgewoontes van hierdie groep huishoudings, veral ten opsigte van die aanvaarding en insluiting van sekere Westerse voedselsoorte en voedselbereidingstegnieke. Ten spyte van akkulturasie vorm tradisionele Swazi-geregte wat van inheemse gewasse en veldplante berei word, egter steeds ‘n belangrike komponent in die Swazi dieet. Tradisionele voedsel en voedselbronne behoort dus in voedselsekuriteitsprogramme ingesluit te word. Op sy beurt bepaal die beskikbare tegnologie die beskikbaarheid en verbruik van hierdie voedsel.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments