Affordable Access

Modernisme i noucentisme, amb algunes consideracions sobre el concepte de moviment cultural

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Fa només uns dies vaig llegir, justament en una ressenya de l'exposició que ara té lloc en aquesta casa, que aquestes escultures de Maillol eren potser el millor exponent de l'estetica noucentista.' Les paraules no eren ben bé aquestes, pero no en traeixo el sentit. A primera vista, l'observació pot semblar correcta. Si, com deia Xenius, I'estatuaria noucentista havia de ser feta per a a l~ar «la seva blancor triomfant sota el sol nostre, vora el mar blau, en les agores o en els jardins», tots tenim ara l'ocasió de comprovar que les obres de Maillol satis- fan plenament aquesta condi~ió.~ Per una altra banda, pero, és difícil de veure cap mena de relació directa entre, &un costat, la nova direcció empresa per la nostra cultura al voltant de 1910 i els preceptes del teoritzador maxim d'aquesta nova direcció i, de I'altre, l'obra d'un artista format plenament a Franca, inscrit dins la historia cultural d'aqueix país i sense, que jo sapiga, cap lligam palpable amb el que aleshores estava passant aquí. En tot cas, la relació existiria en el sentit oposat. Vull dir que, si més no inicialment, el classicisme de Clara o d'Enric P. Publico aquí, amb algunes petites esmenes d'estil, el text d'una conferencia donada el novembre de 1979 al Centre de Cultura de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Es- talvis, a la casa Macaya de Barcelona, dins un cicle organitzat en conjunció amb 1'Exposició Maillol, que tenia lloc al mateix local. Agraeixo a la Caixa i a Maria Lluisa Borras tant aquella invitació com I'autorització per publicar ara la conferencia. 2. Un parell d'estitues de Maillol van ser exposades no dins el local mateix, sinó al mig del passeig de Sant Joan, davant la casa Macaya. La citació de Xenius és la glosa del febrer de 19W, «Els Clara, noucentistes», que es pot llegir a Eugeni D'ORS, Obra catalana completa. Glosari 1906-1910 (Barcelona 1950), p. 949. Citaré sempre per aquesta edició, i en endavant em limitaré a indicar la pagina entre parentesis a continuació d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F