Affordable Access

Javna dobra u teoriji javnog izbora

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 12Petak.doc Petak, Z., Javna dobra u teoriji ..., Polit. misao, Vol XXXVI, (1999.), br. 4, str. 192—196 192 Disertacije Doktorska disertacija Javna dobra u teoriji javnog izbora ZDRAVKO PETAK* Mentor: prof. dr. Zvonimir Baletić Datum obrane: 18. lipnja 1999. na Fakultetu političkih znanosti Povjerenstvo za obranu: prof. dr. Vlatko Mileta (predsjednik) prof. dr. Olivera Lončarić-Horvat prof. dr. Dag Strpić Doktorska disertacija Zdravka Petaka pod naslovom “Javna dobra u teoriji javnog izbora” obuhvaća 231 stranicu teksta i 20 stranica odabrane literature. Disertacija je, uz posebno napisani uvod i zaključak, podijeljena na sedam poglavlja: 1. Predmet i meto- dologija istraživanja, 2. Analiza glasovanja i ponašanja birača kao izvor teorije javnog izbora, 3. Teorija javnih financija i pribavljanje javnih dobara, 4. Ekonomija blagosta- nja, 5. Nastanak teorije javnog izbora kao zasebne discipline, 6. Teorija potražnje jav- nih dobara, 7. Teorija ponude javnih dobara. Predmet istraživanja disertacije vezan je uz objašnjenje dvaju osnovnih pitanja: 1. što su javna dobra; 2. na koji je način pitanje javnih dobara objasnila teorija javnog izbora. Tako postavljeni predmet odredio je strukturu i način izlaganja sadržaja disertacije. Disertacija se u potpunosti oslanja na teorijska razmatranja navedenih pitanja, što znači da je pitanje empirijskih procesa u pribavljanju javnih dobara posve izostavljeno. U disertaciji je slijeđen moto kojeg se držao i Samuelson kad je tijekom pedesetih godina objavljivao svoj čuveni niz kratkih tekstova o teoriji javnih dobara. Istaknuo je, naime

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments