Affordable Access

ŠAH U OSNOVNOJ ŠKOLI

Authors
Publisher
Croatian Mathematical Society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Poucak 46.indd 62 POUČAK 46 Šah u osnovnoj školi Lucija Puljak1 Igra i učenje O igri, kao djeci najprimjerenijem načinu učenja, napisani su tomovi knjiga i čini se da nikoga nije potrebno posebno uvjeravati u istinitost te tvrdnje. Unatoč tome, igra teško ulazi u školske programe i sadržaje školske obuke. O igri se može govoriti kao o imanentnoj ljudskoj potrebi i sredstvu za održa- vanje psihičke ravnoteže. Igra je pojedincu ugodna i opuštajuća aktivnost kojoj se potpuno predaje jer mu omogućuje da se odmakne od svakodnevne rutine. Tijekom igre djelotvorno se odvijaju spoznajni procesi ili procesi razmjene informacija između pojedinca i okoline (Piaget, 1981). To su mentalni procesi koji uključuju percepciju (zamjećivanje informacija), obradu primljenih informacija, stvaranje mentalnih slika i dosjećanje, te odgovor na mentalni podražaj. Igra zahtijeva vrijeme u kojemu se men- talna slika i unutarnji govor ustaljuju i interioriziraju (Vigotski, 1984; Vidal, 1984). Različite igre s pravilima i strateške igre u školskom razdoblju pružaju neslućene mogućnosti učenja. Igrajući se, dijete spoznaje i otkriva svijet, stječe socijalne i komunikacijske vještine, stvara radne navike, razvija pozornost, koncentraciju i pamćenje, uči i usvaja društvena pravila. Igre s pravilima omogućuju djetetu da nauči prihvatiti gubitak i jačati svoju motivaciju za ostvarivanje ciljeva. U igri s vršnjacima dijete uči upravljati svojim emocionalnim reakcijama i kontrolirati ih. To je jedan od najznačajnih preduvjeta uspješne prilagodbe na okolinu i stvaranja kvalitetnih odnosa s drugim ljudima. Igranje uključuje ponavljanje određenih aktivnosti, što igraču omogućuje bolju orijentaciju i usvajanje strukture. Strukturirana je okolina djetetu nužna da bi se osjećalo sigurnim. Samo siguran pojedinac upušta se u iskušavanje novoga i avanturu otkrivanja svijeta koji ga okružuje. Šah je jedna od najpoznatijih i najstarijih strateških igara i igara s pravilima, čija je djelotvornos

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments