Affordable Access

Authors
Publication Date
Keywords
  • Vandindvinding
  • Volsted Plantage

Abstract

Nærværende rapport omhandler vandindvinding i Volsted Plantage beliggende syd for Aalborg. <br/><br/>Projektets initierende problem lyder således:<br/><br/>Hvordan er det muligt at bidrage til fremtidssikring af Aalborg Kommunes vandforsyning?<br/><br/>I rapporten findes en egnet kildeplads på baggrund af en screening af området syd for Aalborg. Ud fra den valgte kildeplads beregnes påvirkningen, vha. en stationær to-dimensional numerisk grundsvandsmodel. Yderligere dimensioneres råvandsledning og -pumper samt det dertilhørende vandværk, som skal efterleve drikkevandskravene. Ledningsnettet består af en hovedledning som forbinder vandværket med en eksisterende højdebeholder i Flødal. Hovedledningen regnes som en trykledning. Programmet WHPS anvendes til kontrol af forekomsten af trykstød. Yderligere etableres en separat ledning som skal forsyne Volsted by med vand fra vandværket. Trykket hos forbrugeren i Volsted by kontrolleres vha. simuleringsprogrammet EPANET.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments