Affordable Access

Kapital: pledoaje za čovjeka (autor: R. Marx)

Authors
Publisher
Croatian Sociological Society, Institute of Sociology at Faculty of Philosophy, University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Soc. ekol. Zagreb, Vol. 20 (2011.), No. 3 Recenzije i prikazi 367 očuvanja prirode. Dalje u ovom svesku možemo čitati izbor od četrnaest različitih dokumenata (konvencija, protokola i spo- razuma) te izbor direktiva Europske unije koje obvezuju i Hrvatsku u očuvanju pri- rode, kako u smislu očuvanja života, tako i u smislu očuvanja zajedničkog životnog prostora ljudi na tlu Europe. U dodatku možemo čitati brojne priloge, poput pro- pisa o rukovanju pojedinim vrstama, koji mogu biti od velike koristi u konkretnom radu na području zaštite prirode. Upravo u ovoj točki možemo se zaustaviti i kazati da je ovaj priručnik, oblikovan tako da donosi najvažnije zakonske propise i popratne akte, izvorno namijenjen djelat- nicima državnih tijela koja se bave zašti- tom prirode, kako na nacionalnoj razini, tako i na regionalnoj, te onima koji su u poslu zaštite prirode involvirani admini- strativno i oni koji u njemu djeluju prak- tično. Za ponadati se je da će ovaj priruč- nik naći mjesto i u obrazovnim procesima različitih profi la akademskog obrazovanja, primjerice šumarstva, agronomije, veteri- ne, lovstva, itd. te da će time podići rang kvalitete izobrazbe potencijalnih ekspe- rata u vitalnom području djelovanja koje je od velike važnosti za život građana ove zemlje. Zasigurno i akteri nevladinih or- ganizacija u ovom priručniku mogu naći korisne informacije za djelovanje u okviru građanskih akcija na području zaštite pri- rode. Sve u svemu, čini se da smo dobili vrijedan alat koji u mnogome može podići kvalitetu aktivnosti vezanih uz probleme rješenja koji se tiču sviju nas. Tomislav Krznar Reinhard Marx: KAPITAL: PLEDOAJE ZA ČOVJEKA Naklada Zadro, Zagreb, 2009., 264 str. Knjiga „Kapital: Pledoaje za čovjeka“, au tora Reinharda Marxa, nadbiskupa Műnchena i Freisinga, objavljena 2009. godine u izda- nju Naklade Zadro obuhvaća 264 stranice, a sastoji se od predgovora hrvatskom izda- nju, predgovora, uvoda, 8 poglavlja te za- ključnih razmatranja. Polazišta za razmiš

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F