Affordable Access

Проблема зміни у міжособистісних стосунках хворих, що перенесли інфаркт міокарда

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Bf Psychology

Abstract

Куликівська С.В..doc Житомирський державний університет Ім. І.Франка Кафедра соціальної та практичної психології Проблема зміни у міжособистісних стосунках хворих, що перенесли інфаркт міокарда Курсова робота студентки 53 групи соціально-психологічного факультету Куликівської Світлани Віталіївна Житомир - 2008 2 ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………..……………...3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ СЕРЦЕВО- СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ОСОБИСТІСТЬ ХВОРОГО……………..5 1.1. Психологічні особливості пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями…………………………………………………..………………5 1.2. Внутрішня картина хвороби осіб, що перенесли інфаркт міокарда…..10 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА………………………..18 2.1. Опис методики та процедури дослідження міжособистісних стосунків хворих…………………………………………………………..18 2.2. Порівняльний аналіз результатів дослідження хворих, що перенесли інфаркт міокарда та здорових осіб………………………………...…….25 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ТА КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ З ХВОРИМИ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА………………………………………………………….31 3.1. Напрямки психокорекційної роботи з хворими……………….……..…31 3.2. Особливості консультування хворих, що перенесли інфаркт міокарда…………………………………………………………………………..34 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………...…………41 ДОДАТКИ………………………………………………………………………..44 3 ВСТУП Актуальність теми. Останнім часом у дослідженнях, що стосуються факторів ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ) і питань реабілітації й вторинної профілактики, все більша уваги приділяється проблемі взаємин пацієнтів й оточуючих людей. Це зрозуміло, оскільки результати, отримані в ході виконання цілого ряду наукових програм, показують, що існує пряма залежність між порушеннями міжособистісних

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F