Affordable Access

Godišnja skupština podružnice HFD u Rijeci

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

GODIŠNJA SKUPŠTINA PODRU2 1ICE HFD U RIJECI Prije dvije godine osnovana je u Rijeci Podružnica Hrvatskog filološkog društva, a nedavno je, 12. ožujka 1971. godine održana godišnja skupština na kojoj je dat osvrt na protekli rad, određene smjernice za buduće djelovanje i izabrana nova uprava. Odmah nakon osnutka Podružnica se na· šla u financijskim poteškoćama jer joj j e riječki Fond za kulturu najprije odbio bi lo koju materijalnu pomoć, a kasnij e je dao sa· mo simboličnu. Stoga je razumljivo što je Podružnica morala ostati u skučenim okvi· rima i svoj rad temeljiti na dobroj volji po· jedinaca koji su radili ne tražeći i ne oČe· kujući nikakvu materijalnu naknadu. Rad Podružnice odvijao se u tri odjela. Prvo je osnovan Odjel za lingvistiku s osnovnom zadaćom da i svoje članove i riječ· ku kulturnu javnost upozna s najsuvremeni- jim pravcima i metodama lingvističke znano· sti. U Rijeci se ranije slabo marilo za jezičnu kulturu, jače zanimanje za jezikoznanstvo n· nosi grupica jezičnih entuzijasta koji su se prije nekoliko godina upisali na postdiplom· ski studij lingvistike na Filozofskom fakul· tetu u Zagrebu. Svoje zanimanje za jezične probleme nastoje prenijeti i na ostale kole· ge. Tako odjel za lingvistiku organizira po· sjete i predavanja najuglednijih zagrebačkih lingvista. Bilo je riječi o kompjuterskoj ana· lizi književnih djela, o suvremenim metoda- ma u nastavi stranih jezika, o prevođenju i znanstvenom radu u lingvistici, o jeziku i normi. Odjel za čakavštinu osnovan je tek prije godinu dana pa je tako Rijeka dobila još jedno središte gdje se okupljaju ljubitelji domaće riječi. Tu se sastaju čakavski · književ- nici, nastavnici hrvatskoga jezika i kulturni radnici. Odjel je svojom prisutnošću dao bi- ljeg mnogima kulturnim priredbama na tere· nu: u Rijeci, Novom Vinodolskom Fu~inarua Selcima, Kraljevici i drugdje. ' ' Od prvog dana svog osnutka pripremao je pokretanje lista na čakavskom narječju . Pod nazivom » Ognjišće « list

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments