Affordable Access

DIFFERENCES IN FITNESS LEVEL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS BETWEEN FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS OF DIFFERENT TEAM STATUS

Authors
Publisher
Croatian Olympic Committee
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Odbojka
  • Kondicijske Sposobnosti
  • Morfološke Karakteristike: T-Test
  • Volleyball
  • Fitness Level
  • Morphological Characteristics
  • T-Test

Abstract

Ovim istraživanjem željeli smo postići dva cilja. Prvim ciljem htjeli smo utvrditi da li postoje statistički značajne razlike izmeðu startera i rezervi u prostoru kondicijskih sposobnosti i morfoloških karakteristika, dok smo drugim ciljem u tom istom prostoru željeli prikazati modele vrhunskih odbojkašica sukladno igračkim ulogama. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 39 odbojkašica, hrvatskih reprezentativki seniorskog i juniorskog uzrasta u dobi od 14 do 30 godina. Ispitanice su testirane skupom od 14 varijabli, od kojih je 10 služilo za procjenu funkcionalno-motoričkih sposobnosti, a 4 za procjenu morfoloških karakteristika. Razlike izmeðu startera i rezervi utvrðene su t-testom za nezavisne uzorke na razini p<0,05. Statistički značajne razlike utvrðene su u varijablama tjelesna visina (TV), dohvat u bloku u stajanju (BLDOHVAT) i dohvat u smeèu u stajanju (SMDOHVAT) koje opisuju morfološki prostor, te dohvat u bloku (SKBLOK) i dohvat u smeču (SKSMEÈ) koje pripadaju skupu funkcionalno-motorièkih varijabli. Iz dobivenih rezultata možemo zaključiti da igračice početne postave tj. starteri postižu značajno bolje vrijednosti od rezervi u varijablama koje opisuju longitudinalnu dimenzionalnost tijela i eksplozivnu snagu tipa skočnosti. Deskriptivni rezultati dviju igračica na dvije različite igrače uloge (dizač i dijagonalni igrač) odabrani su za definiranje vrhunskog modela u pojedinim promatranim varijablama. Takoðer, vrijednosti dobivene mjerenjem kondicijskih i morfoloških obilježja igračica koje su èčlanovi nacionalne odbojkaške reprezentacije i proglašene najboljima na svojim pozicijama tijekom velikih meðunarodnih natjecanja predstavljaju idealan uzorak za definiranje vrhunskog igračkog modela.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments