Affordable Access

The road for pilgrims in the Himalayas (Iconographic document)

Authors
Publication Date
Keywords
 • Etnografia
 • Kultura SpołEczna
 • życie Towarzyskie
 • Kultura Materialna
 • Pielgrzymi
 • życie Codzienne
 • Ethnography
 • Social Culture
 • Social Life
 • Material Culture
 • Pilgrims
 • Everyday Life

Abstract

Fotografia (skan ze slajdu). Kobieta niosąca metalowy gar wypełniony wodą. Droga pielgrzymów w okolicy Riszikesz. W drodze do świątyń położonych w dalszej odległości po drodze rozłożone są punkty postoju, gdzie można napić się herbaty i kupić coś do jedzenia. Krajobraz wysokogórski

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.