Affordable Access

Zrod myšlienky kolektívnej bezpečnosti a príčiny neúspechu jej aplikácie prostredníctvom Spoločnosti národov

Authors
Source
Legacy

Abstract

Príspevok analyzuje okolnosti a príčiny zrodu myšlienky kolektívnej bezpečnosti a jej obsah, ktorý sa premietol do Paktu o Spoločnosti národov. Autor sa podrobne zaoberá úlohou, ktorú pri príprave Paktu a vzniku Spoločnosti národov zohral americký prezident T. W. Wilson, a rozoberá politické diskusie, ktoré sprevádzali vtedajšie úsilie zamedziť vzniku ozbrojených konfliktov a vytvoriť záruky mieru odmietnutím starého konceptu mocenskej rovnováhy a uplatnením princípov kolektívnej bezpečnosti. Analyzuje najdôležitejšie články Paktu a z nich vyplývajúci spôsob fungovania Spoločnosti národov. Hodnotí najdôležitejšie výsledky tejto v histórii ľudstva prvej univerzálnej a všestrannej medzinárodnej organizácie Hlavný dôraz kladie na analýzu príčin jej zlyhania, ktoré otvorilo cestu k Druhej svetovej vojne, a na konceptuálne a prakticko – politické príčiny neúspechu Wilsonovho projektu kolektívnej bezpečnosti, ktorý bol nahradený Organizáciou spojených národov.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F