Affordable Access

Vilka faktorer bestämmer kapitalstrukturen? – en undersökning på Stockholmsbörsen

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Graham & Harvey
  • Kapitalstruktur
  • Trade-Off Teori
  • Pecking-Order
  • Enkätundersökning
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Syftet med vår uppsats är att ta reda på vilka faktorer som bestämmer valet av kapitalstruktur hos företag på stockholmsbörsen med utgångspunkt från Graham & Harveys studie. Vidare ämnar vi utreda hur viktiga faktorerna är för utformningen av kapitalstrukturen hos företag och om vi kan finna stöd för våra resultat i Graham & Harveys studie. Vi har använt oss av en kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning. Vi utgår från ett deduktivt perspektiv för att således testa befintlig teori. Vi har kommit fram till att vår undersökning finner stöd och till största del överensstämmer med Graham & Harveys studie. Den faktor som påverkar företag mest i sin utformning av kapitalstrukturen är finansiell flexibilitet. Andra viktiga faktorer är kreditvärdering, företaget strävar efter en viss skuldsättningsgrad samt att företagen matchar skuldernas mognad och livslängden på tillgångarna. En teori klarar inte ensam av att förklara hur företaget bestämmer sin kapitalstruktur, dock kan en kombination av flera teorier ge en bättre förklaring.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments