Affordable Access

Inverkan av jordpackning och anaeroba markförhållanden på grödornas näringsupptagning samt på rotröta och utveckling hos ärter

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Agronomy
  • Soil Science
Disciplines
  • Biology
  • Medicine

Abstract

Thomas Grath Sveriges Lantbruksuniversitet Institutionen för markvetenskap A vdelningen för jordbearbetning Rapporter från jordbearbetnings- avdelningen. Nr 87, 1994 ISSN 0348-0976 ISRN SLU-JB-R--87--SE INVERKAN A V JORDPACKNING OCH ANAEROBA MARK- FÖRHÅLLANDEN PÅ GRÖDORNAS NÄRINGSUPPTAGNING SAMT PÅ ROTRÖTA OCH UTVECKLING HOS ÄRTER INFLUENCES OF SOIL COMPACTION AND ANAEROBIC SOIL CONDmONS ON CROP NUTRIENT UPT AKE AND ON ROOT ROT AND GROWTH OF PEAS UCENTIATA VHANDUNG Abstract This thesis comprises (J) A literature review (in Swedish) on: * Steps to be taken in order to reduce negative effects of soil compaction * The function of the soiVroot system * Mechanical impedance of root growth * Consequences of anaerobic soil conditions * Nitrogen losses under anaerobic conditions * Morfological and physiological effects of anaerobiosis * Effects of soil compaction on root and plant growth with direction mainly on peas * Aphanomyces root rot and steps in order to controi root diseases in peas (2) Three papers (in English) on field studies condueted in the province of Halland in southwestern Sweden in 1990-1991 (l, II, III). Two of these studies were ease studies on effects of soil compaction on development and nutrient uptake of peas and a study on soil compaction and Aphanomyces root rot as eauses of uneven pea growth, respectively. One of them was a field experiment on effeets of soil eompaction on plant nutrient uptake, root rot incedenee and growth of peas on a sandy loam. "Så lite man vet om så mycket" INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Åtgärder för att minska packningens negativa verkningar Funktionen hos mark och rot Mekanisk hämning av rottillväxten Konsekvenser av anaeroba förhållanden Kväveförluster under anaeroba förhållanden Morfologiska och fysiologiska effekter av anaerobi Effekter av markpackning på rottillväxt, plantutveckling och skörd Ärter Rotsjukdomar på ärter Ärtrotröta Åtgärder för att

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F