Affordable Access

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФОНОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Викладене дозволяє зробити висновок, що не дивлячись на відсутність в законодавстві ЄС спеціального нормативного документа про охорону якісного стану земель від негативного впливу, у межах законодавства ЄС знайшли за- кріплення та продовжують формуватися правові приписи щодо охорони земель та грунтів. Правова охорона земель на рівні законодавства ЄС провадиться у межах: 1) охорони грунтів шляхом встановлення вимог щодо належного їх обробітку, а також вжиття превентивних заходів, спрямованих на поперед- ження погіршення стану ґрунтів; 2) вимог щодо поводження із небезпечними речовинами; 3) охорони довкілля та окремих його елементів; 4) здійснення функцій управління у сфері охорони довкілля (контроль за основними небезпе- ками певних видів діяльності, створення системи спостереження та інформації про стан навколишнього середовища, оцінка впливу деяких проектів на навко- лишнє середовище); 5) вимог щодо поводження з відходами тощо. Література 1. Європейський Союз. Консолідовані договори / [наук. ред. В. Муравйов]. — К. : Вид - во «Пор - Рояль», 1999. -С. 140-141. 2. Мусис Ніколас. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Ніко- лас Мусис ; [пер. з англ[. - К. : «К.І.С.», 2005 . -466 с. 3. Бондар О. Сфера охорони земельних ресурсів: системи технічного ре- гулювання у Європейському Союзі і нормативно — правова база України / О. Бондар, С. Берзіна, С. Погурельський // Землевпорядний вісник. - 2009. - № 3. — С. 2 0 - 2 1 . УДК 347.822 Позняк Е.В., к.ю.н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФОНОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2020 р., затв. Законом України від 21 грудня 2010 p., передбачаєть- ся вдосконалення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища (далі - НПС) як одного з основних інструментів реалізації націо- нальної екологічної політики, а Концепцією Загальнодержавної прогр

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F