Affordable Access

Uluslararası motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ve yeşil kart sistemi

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı Hukuk Bilim Dalı
Publication Date

Abstract

Trafik kazası nedeni ile zarar görenlerin korunması ve meydana gelen zararların karşılanması, tehlike sorumluluğu taşıyan araç işletenleri için öngörülen zorunlu mali sorumluluk sigorta sistemi ile sağlanmıştır. Zarar görenlere yasal düzenlemeyle sigortacıya karşı doğrudan talep ve dava hakkı tanınması ve sigortacıya çeşitli nedenlerle başvuru imkanının bulunmaması halinde zararların garanti fonları tarafından karşılanması bu korumayı genişletmektedir. Motorlu araçlar için zorunlu sigorta sistemi Avrupa'daki ülkelerin tümü yanında bazı Asya ve Afrika ülkelerini de kapsayan Yeşil Kart Sistemi ile uluslararası düzeyde de sağlanmıştır. Yeşil Kart Sistemi'nin işlerliği sisteme dâhil ülkelerde kurulan “Büro” adındaki merkezler ile sağlanmaktadır. Bürolar yeşil kart sigortası olarak adlandırılan uluslararası motorlu araç zorunlu mali sorumluluk sigortası düzenler ve meydana gelen zararların tazminini garanti eder. Yeşil kart sigortası sisteme dâhil seyahat edilecek tüm ülkelerde işletenin sorumluluğunu teminat altına almaktadır. Böylece tek bir sigorta belgesi ile bütün ülkelerde koruma sağlanmış olmaktadır. Trafik kazasının meydana geldiği ülke bürosu garantör olan büro adına hasar işlemlerini yürütmeyi ve meydana gelen zararı kendi ülke hukuku çerçevesinde tazmin etmeyi üstlenmektedir. Böylece vatandaşın mağduriyeti önlenmektedir. Avrupa'da uluslararası trafik kazalarında zarar görenlere eşitlik sağlanması hedeflenmiştir. Birörnek hukukun geçerliliği sağlanamamışsa da devletlerarası anlaşmalar ve Avrupa Topluluğu Direktifleri ile ülke mevzuatları birbirine uyumlu hale getirilmiştir. Ayrıca garanti fonları arasında da Yeşil Kart Sistemi'ne benzer düzenlemeler getirilerek zarar görenlere eşdeğerli koruma sağlanması amacı genişletilmiştir. Ülkemizde Yeşil Kart Sistemi 1964 tarihinden itibaren fiili olarak uygulanmaktadır. 03.06.2007 tarih ve 5684 sayılı yeni Sigortacılık Kanunu ile Avrupa Birliği Hukukuna uyum sağlanacak düzenlemeler öngörülmüştür. Anahtar Kelimeler: 1) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 2) Yeşil Kart Sistemi 3) Uluslararası Trafik Kazaları <br />Protection of the persons who was injured by traffic accidents and indemnification of the damages as a result of traffic accidents have been ensured by the compulsory liability insurance system which has been provided for motor vehicle operators who have a risk liability on their own. To grant cause of action and claim to the aggrieved people who shall demand these claims directly to the insurer and indemnification of the damages by guarantee funds in the event that no possibility to apply to the insurer has enlarged the scope of the abovementioned protection. The motor vehicles compulsory liability insurance system has been covered in international area by Green Card System which enclose some of Asian and African countries besides all the European countries. The procedure of green card system has been proceed by the centers named as “Office” in the countries which is the party of green card system. These Offices guarantees the indemnification of the damages arising from the traffic accidents by regulating the documents related with compulsory liability insurance which is named as green card insurance. Green card insurance covers the liability of motor vehicle operator in all the countries included in green card system. Thereby, the protection shall be provided in all countries included in the system with just a single insurance card. The Office which takes place at the country, on the condition that being the party of the system, where the traffic accident has happened undertakes the liability to indemnify the damages according to regulations belongs its own country, on behalf of the guarantor Office. Thereby, the person who had an accident has been protected. It is aimed to provide equality to the people who had a traffic accidents in Europe. Public regulations have been tried to be compatible with each other by the Directives of the European Union, even if the validity of the unique regulations shall not be provided. Beyond that, the regulations parallel to the green card system between the guarantee founds have been taken into consideration for the reason to provide equal protection to the person had a traffic accidents. The green card system have been executed in deed, since 1964. The Insurance Law in our country, dated 03.06.2007, numbered 5684 has been regulated according to the European Union Regulations.Key Words: 1) Compulsory Liability Insurance 2) Green Card System 3) International Traffic Accident\r

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.