Affordable Access

Aanpassingen aan bloedsuikermeetapparatuur t.b.v. visueel gehandicapte diabetici

Authors
Publisher
Technische Hogeschool Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN VAKGROEP MEDISCHE ELEKTROTECHNIEK (E.M.E.) ;~~~~ Aanpassingen aan bloedsuikermeet- apparatuur t.b.v. visueel gehandicapte diabetici. door R.P. Waterham Rapport van het afstudeeronderzoek uitgevoerd van april 1982 tot en met feb. 1983 onder leiding van prof. dr. ire J.E.W. Beneken, ire W.H. Leliveld en hr. H.J.M. Ossevoort. De afdeling der elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van stage- en afstudeerverslagen. Een sprekend voorbeeld van een hulpmiddel voor gehandicapten. -1- o. Samenvatting Di~ verslag vermeldt de resultaten van het afstudeeronderzoek van R.P.~aterham, gedaan bij de vakgroep B.M.E. van de Technische tiogeschool te Eindhoven, met betrekking tot he~ aanpassen van een bloedsuiker meetsysteem ten behoeve van visueel gehandicapte diabetici. Diabetes mellitus is een ontregeling van de bloedsuikerspiegel als gevolg van een te geringe produktie van het hormoon insuline. Aangezien diabetici als gevolg van hun ziekte een sterk verhoogde kans op achteruitgang van het gezichtsvermogen hebben en aangezien intensieve kontrole en regeling van het bloedsuikergehalte de kans op verdere komplicaties sterk vermindert, is het van belang dat er een systeem op de markt gebracht wordt waarmee een visueel gehan- dicapte diabeet in staat wordt gesteld zelf zijn bloedsuiker- gehalte te meten. Het meten van tet bloedsuikergehalte gebeurt in het algemeen door het prikken van een druppel bloed, het opbrengen van deze druppel op een teststrookje en het aflezen van de verkleuring van het teststrookje. tiet aflezen van de verkleuring is ook mogelijk met behulp van een bloedsuikermeter. In dit onderzoek is de aanpassing van een bestaande bloedsuiker- meter (de reflocheck van de firma Boehringer Mannheim) gerealiseerd. De aanpassing bestaat uit een houaer voor een prikautomaatje (de autoclix), om het prikken en op het teststrookje aanbrengen van de druppel blo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments