Affordable Access

De qui són els embrions? Crisi de parella i revocació del consentiment a la reproducció assistida

Authors
Publisher
InDret
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 407_ca REVISTA PER A WWW. INDRET.COM L’ANÀLISI DEL DRET InDret De qui són els embrions? Crisi de parella i revocació del consentiment a la reproducció assistida Comentari a la STEDH, Sec. 4a., de 7.3.2006, Evans v. The U.K. Esther Farnós Amorós Facultat de Dret Universitat Pompeu Fabra 408 BARCELONA, GENER DE 2007 InDret 1/2007 Esther Farnós Amorós Abstract El passat 7.3.2006, la Sec. 4a. del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) resolgué Evans v. The U.K.. En el cas, produïda la ruptura de la parella, l’home revocà el consentiment prestat inicialment per a la utilització de sis preembrions congelats que havien estat creats amb el seu esperma i amb els òvuls de la recurrent, qui volia que li fossin implantats. Les successives instàncies judicials britàniques confirmaren la revocació, com també el TEDH, que tingué en compte que la Llei anglesa atorga aquesta possibilitat, que el contracte amb la clínica també la preveia, i que un embrió no té dret a la vida en els termes del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals. En aquest treball es comenta la sentència, que es troba pendent de resolució per la Gran Sala, i es presenta, breument, l’estat de la qüestió a Europa. Sumari 1. Antecedents de fet 2. La Human Fertilisation and Embriology Act de 1990 3. Anàlisi de la decisió 3.1. Dret a la vida 3.2. Dret al respecte a la vida privada i familiar 3.3. Prohibició de discriminació 3.4. Casos similars 4. Estat de la qüestió a Europa 5. Conclusions 6. Llista de casos citats 7. Bibliografia 1 InDret 1/2007 Esther Farnós Amorós 1. Antecedents de fet Natallie Evans tenia un cicle menstrual irregular amb nivells baixos de progesterona a la sang, el que li impedia ovular amb normalitat. Després d’intentar durant dos anys tenir un fill amb el seu marit, el 1995 va

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F