Affordable Access

U spomen fra Karla Balića (1899.—1977.)

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; cus@kbf-st.hr
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Karlo Balić

Abstract

W crkva u svijetu OSVRTI I PRIKAZI U SPOMEN FRA KARLA BALIĆA <1899.-1977.) H r v a t i n G a b r i j e l J u r i š i ć »Ljubljeni sine! S veseljem sagledavamo što si sve u životu učinio i zaista sjajno poduzimao, i to Nas silno raduje. Vrlo smo utješeni i ohrabreni ima­ jući u vidu Tvoje mnogobrojne zasluge za sve što je na dobro Crkve Božje ... za veći procvat teološke znanosti, za unapređenje proučavanja vjerskih istina 0 Božjoj Majci Mariji... Ovim pismom želimo Ti od srca izraziti naše veselje i veliku utjehu. U ime cijele Katoličke crkve... želimo i Tebi posvje­ dočiti od kolike su vrijednosti Tvoja mnogovrsna djela koja si neutrudivo 1 nadasve pohvalnim žarom tolike godine vršio... Svoj si život zaista kori­ sno proživio i svoje djelo sretno pirveo kraju... Ti si svega sebe i sve svoje sile posvetio časti Majke Božje, širenju njezina kulta, imena i štovanja...« — Te je riječi napisao papa Pavao VI. i uputio ih našemu fra Karlu Baliću samo jedan dan prije smrti velikoga mariologa. Zaista, to je nečuveno! Bilo bi dosta samo tih nekoliko rečenica iz papina pisma pročitati, pa da nam bude jasno kako je grandiozan i orijaški lik pok. fra Karla. Život Mali Lovre rodio se 6. prosinca 1899. god. u Katunima, općina Omiš. Srednju je školu završio u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju, novicijat na Visovcu, gdje se nazvao fra Karlom, a teologiju u Zaostrogu i Makarsko i. Mladu je Misu slavio na Veliku Gospu u svome rodnom mjestu (1923). Već u jesen iste godine odlazi na Katoličko sveučilište u Louvain (Belgija), gdje će se posvetiti studiju filozofije i teologije te 1927. god. obraniti disertaciju De theologia mariana Orđinis Fratrum Minorum saeculis X I I I et XIV. Nakon završetka studija vraća se u Domovinu i postaje profesorom na Fra­ njevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj. Već 1933. god. na poziv generala Franjevačkog reda odlazi u Rim, postaje profesorom i prvim rektorom Me­ đunarodnog franjevačkog sveučilišta Antonianuma. Tu je ostao do svoje smrti. Još je

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F