Affordable Access

8th International Leave Policies & Research Seminar: “High North - Extremely Different?”

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

06 Informacije.indd 207 I N F O R M A C I J E I O S V R T I doi: 10.3935/rsp.v19i2.1076 8th INTERNATIONAL LEAVE POLICIES & RESEARCH SEMINAR: HIGH NORTH – EXTREMELY DIFFERENT Reykjavik, 15.-16. rujna 2011. U organizaciji International Network on Leave Policies & Research (LP&R network) održan je godišnji skup članova mreže. Od 2004. godine LP&R network redovito održava međunarodne semina- re na kojima se raspravlja o aktualnim temama s područja obiteljske politike, a posebice o reformama na području skrbi za djecu. Ovogodišnji skup dotaknuo se brojnih aktualnosti na tom području, pri čemu ćemo u nastavku istaknuti one naj- zanimljivije. Prvi blok predavanja bio je namijenjen zemlji domaćinu. Islandski ministar fi nan- cija Steingrímur J. Sigfússon osvrnuo se na posljedice fi nancijske i gospodarske kri- ze, ponajprije s aspekta povećanih rodnih nejednakosti do kojih je ona dovela, kao i na nepopularne mjere donesene njezinim posredstvom na području obiteljske poli- tike. S jedne strane, snizile su se rodiljne/ očeve/roditeljske naknade (uveden je niži maksimalni iznos naknade te je dodatno snižena nadomjesna stopa tih naknada za osobe s višim primanjima), dok se s dru- ge strane produžilo razdoblje unutar kojeg je moguće koristiti devetomjesečni dopust namijenjen skrbi za djecu (umjesto do 18. mjeseca starosti djeteta, sada je to moguće do 36. mjeseca starosti djeteta). Napomenuo je i kako su prioritetna područja na kojima je potrebno raditi u budućnosti nejednaka plaća muškaraca i žena te nejednaka raspo- djela kućanskih poslova. Gyda M. Pétur- sdóttir osvrnula se na osnovne socio-eko- nomske i socio-demografske pokazatelje karakteristične za Island, pri čemu ističemo visoku stopu zaposlenosti žena (80% u dob- noj skupini 20-64) te visoku sveukupnu sto- pu fertiliteta (2,2). Upozorila je i na nagli rast stope nezaposlenosti uslijed fi nancijske i gospodarske krize. Ingólfur V. Gíslason osvrnuo se na reforme na području dopusta namijenjenih sk

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments