Affordable Access

De la Preocupació constant del geògraf Pau Vila

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

De la preocupació constant del geograf Pan Vila Lluís CASASSAS i SIMÓ Pau Vila i Dinarés va néixer a Sabadell el mes de juny de 1881i morí a Barcelona l'agost de 1980. Havia col-laborar amb Ferrer i Guardia a l'Escola Moderna pero, molt aviat (1905) funda l'Escola Horaciana: amb la seva actuació s'hi inicia la primera característica de la seva personalitat, o sigui, l'orientació pedagógica que no desperta, sinó que no féu més que confirmar la seva estada a Ginebra a l'Escola de Ciencies de l'Educació. Durant la seva estada a Suíssa entra en contacte amb la geografia nova francesa, l'escola de P. Vidal de la Blache i de 1. Brunhes, Les coneixences fetes a Ginebra propiciaren la seva primera estada a Bogotá (1915-1918) on va poder confirmar la seva capacitat en el camp de l'ensenyament i de la pedagogia, orientació que era ben palesa en el seu primer treball geográfic seriós, La geografía física y astronómica, publicat a Barcelona el 1915. L'any 1920 ensenyava geografia als Estudis Normals de la Mancomunitat, pero la seva formació geográfica es completa a l'Institut de Geografia Alpina que Raoul Blanchard di- rigia a Grenoble. L'empremta del seu aprenentatge amb Blanchard fou permanent. Ben segur que en els mestres francesos va poder comprendre el valor formatiu de l'exemple i la dedicació total, considerats molt més importants que l'especulació teórica, per brillant que foso A més, l'esperit inquiet i inconformista de Vila li féu percebre ja des d'aquells moments que la geografia no podia quedar atrapada pel pes del conformisme social i va comprendre que s'havia de transformar en una ciencia voluntaria i previsora, impregnada d'una sensi- bilitat nova pels problemes de l'espai. Mostres d'aquesta preocupació de Pau Vila foren la traducció i les notes de lJissaig de geografia humana de la muntanya (1925) en que ja s'anunciava la seva interpretació geo- gráfica de Catalunya, que era una interpretació sistemática i profunda. El primer treball amb aquesta orientació fou La Cerdanya (1

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F