Affordable Access

Konkretno društvo — samoupravni socijalizam — identifikacija u ljubavi, a ne u ideologiji

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Samoupravni Socijalizam

Abstract

w crkva u svijetu PRILOZI KONKRETNO DRUŠTVO — SAMOUPRAVNI SOCIJALIZAM — IDENTIFIKACIJA U LJUBAVI, A NE U IDEOLOGIJI F r a n e F r a n i ć čitajući Nedjeljnu Dalmaciju, Split, 3. travnja 1988. str. 8., naslov: Uskrsna poruka nadbiskupa metropolite Frane Franiča Vjernici u kon­ kretnom društvu, razmišljam kako je teško prevesti religiozni u politički govor, a i obratno. Odatle proizlaze mnogi nesporazumi. Do neke mjere to je neizbježno, jer političar liđe za političkim diiljevima, a religiozan čovjek za religioznim diljevima. S druge strane, politika želi sve pro­ žeti, pa ni religiju, a religija želii sve prožeti svojim vrhovnim moralnim zasadama, pa i politiku, jer kršćani moraju nastojati da budu »duša svijeta«, kaže Koncii. Komentator se čudi zašto nadbiskup metropolita Franić uporno upo­ trebljava izraz »konkretno društvo« s kojim on želi da se »identificira«, zašto ne može da mu nikada izađe ispod pera izraz »samoupravni so­ cijalizam«, pa da se dakle nadbiskup jasno izrazi da se on želi identifi­ cirati sa samoupravnim socijalizmom. Ja se naprotiv čudim, kako neki našli novinarii i čak neki političari ni­ kako ne mog'u reći ili napisati ono što sam ja više puta rekao i napisao, da se naime JA, a tako bi trebao učiniti svaldi pravi kršćanin, »2E LIM IDENTIFICIRATI U LJUBAVI, A NE U IDEOLOGIJI S NAŠIM KO N­ KRETNIM DRUŠTVOM«, misleći pri tomu na LJUBAV U DIMENZIJI KRIZA, jer ja o toj ljubavi uvijek govorim, i to baš u toj formulaciji. To je, zaista, moj vlastiti izraz do kojeg sam došao osobnim razmišlja­ njem u d l ju prijateljskog dijaloga, ali je, moram reći, njegov sadržaj od nekih bio izvrnut. Taj se izraz temelji u Svetom ipismu, jer se je Krist baš na križu identificirao sa svim ljudima fi njihovim narodima i 167 društvenim zajednicama, pošto je uzeo ma sebe grijehe pojedinih ljudi, pojedinih naroda i njihovih društava. Naravno, Krist je na sebe uzeo sve grijehe sviju ljudi 'i njihovih društava, dakle individualne i narodne giiijehe, također

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments